Kilder og individer - Gruppearbeid med primærkilder

I dette undervisningsopplegget arbeider elevene som historikere. De lærer om Holocaust i Norge og hvordan okkupasjonen av Norge påvirket enkeltmennesker og deres familier eller nærmeste gjennom å studere primærkilder fra bl.a. HL-senterets arkiver. Lærer holder selv en introduksjon om Holocaust i Norge, gjerne ved bruk av vedlagt PowerPoint-presentasjon. Det er også mulig for lærer å sette individhistoriene inn i et større perspektiv.

 

 

Robert Savosnick (3) og storebror Michael (9) Bildet er tatt i Trondheim 16. desember 1918. Foto: HL-senterets arkiv

Dette undervisningsopplegget er i utgangspunktet laget med tanke på gruppearbeid og samarbeid. Elever kan gjerne arbeide individuelt med analyse av kildene, men vi oppfordrer til bruk av digital plattform for oppfølging og veiledning underveis og i etterkant. Dette fordi tematikken er utfordrende og kompleks, og med stort behov for å kunne forklare og oppklare misoppfatninger. Les mer om dette i lærerveiledningen.

Du velger selv om du vil kjøre hele undervisningsopplegget som én økt, eller om du vil dele det opp over et lengre tidsrom. Føl deg fri til å bruke bare deler av opplegget, eller til å legge til eller fjerne lysbilder fra PowerPoint-presentasjonen.

 

Del 1 

Les lærerveiledningen.

I den finner du en gjennomgang av hele undervisningsopplegget,samt tips og råd til forarbeid for lærer.

 

Del 2

Gjennomfør undervisningsopplegget fra punkt 1) til 3) i lærerveiledningen. Vi har laget en PowerPoint-presentasjon med inndeling i tre deler, som tar lærer og elev gjennom hele undervisningsopplegget, fra introforedrag om Holocaust i Norge til instrukser og oppfølging av kildearbeidet. Del 3 av PowerPoint-presentasjonen er valgfri.

Her kan du laste ned PowerPoint-presentasjonen.

Her kan du laste ned kildepakke til elever.

Her kan du laste ned elevenes arbeidsark.

 

 

Del 3

Gjør det foreslåtte ekstra forarbeidet og gjennomfør den valgfrie del 4) fra lærerveiledningen, som samsvarer med del 3) i PowerPoint-presentasjonen.

 

Publisert 2. apr. 2020 14:27 - Sist endret 25. aug. 2020 09:19