Kilder og individer - Gruppearbeid med primærkilder

I dette undervisningsopplegget arbeider elevene som historikere. De ser en film om Holocaust i Norge og arbeider med primærkilder som viser hvordan okkupasjonen av Norge påvirket enkeltmennesker og deres familier eller nærmeste. Primærkildene er fra HL-senterets arkiver. Det er også mulig for lærere å sette individhistoriene inn i et større perspektiv i dette opplegget ved å se på årsaker til at Holocaust skjedde. 

Bildet viser to brødre, Robert tre år og Michael ni år. Bildet er tatt i 1918..

Robert Savosnick (3) og storebror Michael (9) Bildet er tatt i Trondheim 16. desember 1918. Foto: HL-senterets arkiv

Dette undervisningsopplegget er laget for gruppearbeid og samarbeid. Det oppfordres til veiledning underveis og i etterkant. Tematikken kan være utfordrende og kompleks, med behov for å kunne forklare og oppklare misoppfatninger. Les mer om dette i lærerveiledningen.

Som lærer velger du selv om du vil kjøre hele undervisningsopplegget som én økt, eller om du vil dele det opp. Du står fritt til å bruke bare deler av opplegget, som kun denne introduksjonsfilmen om Holocaust i Norge.
 

Trinn 1 

Les lærerveiledningen her.

I den finner du en gjennomgang av hele undervisningsopplegget, samt tips og råd til forarbeid for lærer.
 

Trinn 2

Gjennomfør undervisningsopplegget fra punkt 1) til 3) i lærerveiledningen med elevene. Her arbeider elevene med å tolke primærkildene og lage en presentasjon av sine funn.
Punkt 4) i lærerveiledningen om årsaker til Holocaust kan eventuelt sløyfes eller tas som egen økt. 

PowerPoint-presentasjonen er delt i tre deler. De tre delene tar lærer og elev gjennom hele undervisningsopplegget, fra introduksjonsfilmen om Holocaust i Norge til instrukser og oppfølging av kildearbeidet og den valgfrie delen. 

Se introduksjonsfilmen over eller last den ned her.

Her kan du laste ned powerpoint-presentasjon.

Her kan du laste ned kildepakke til elever.

Her kan du laste ned elevenes arbeidsark.

 

Trinn 3

Gjør det foreslåtte ekstra forarbeidet og gjennomfør den valgfrie del 4) fra lærerveiledningen, som samsvarer med del 3) i PowerPoint-presentasjonen.

 

Publisert 2. apr. 2020 14:27 - Sist endret 22. jan. 2021 14:12