Holocaust og funksjonshemmede

Pedagogisk materiell knyttet til temaet Holocaust og de funksjonshemmede. Det er egne opplegg tilpasset ungdomsskolen og videregående skole.

Drapet på funksjonshemmede barn i Tyskland representerte første ledd i nasjonalsosialistenes organiserte massemord på handikappede. Fra høsten 1939 ble også voksne funksjonshemmede drept. De systematiske drapene på de funksjonshemmede kalles «eutanasiprogrammene», (fra gresk eu = god og thanatos = død). Målet var å fjerne folk som ble ansett som rasebiologisk mindreverdige. Under Nürnberg-prosessen ble antallet eutanasioffer anslått til omtrent 275 000.

Opplegget ble utviklet av HL-senteret til Holocaustdagen 2006, men  bidrar til å dekke de nye læreplanenes mål om at elevene skal forstå hvordan og hvorfor Holocaust kunne finne sted.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. aug. 2020 13:59