Holocaust i Norge - introduksjonsøkt med film

Holocausthistorie er norsk historie. I dette undervisningsforslaget får elevene se filmen "Trikken til Auschwitz" om Holocaust i Norge. Elevene arbeider så med forløpet i Norge knyttet til registrering, arrestasjon og deportasjon av norske jøder. Arbeidet avrundes av en refleksjonsoppgave om gjerningspersoner og ansvar for at Holocaust i Norge kunne skje. Undervisningsforslaget kan brukes som en introduksjon til temaet og passer for ungdomsskolen og opp.

26. november 1942. Foto: Georg W. Fossum

 

Del 1 

Se filmen Trikken til Auschwitz av Elsa Kvamme. Filmen ligger på NRK TV.

Dersom det ikke er nok tid til å se hele filmen, kan man se utvalgte deler. 
Her kan du se små klipp fra filmen

 

Del 2

Gjør oppgavene til filmen. Oppgavene kan gjøres individuelt eller i grupper via en digital plattform. Gjennom oppgavene får man en oversikt over tre faser i folkemordet på norske jøder gjennom fortellingen til tidsvitnet Samuel Steinmann.   

Her kan du laste ned arbeidsark til Trikken til Auschwitz

 

Del 3

Hvem hadde ansvar for at Holocaust i Norge kunne skje?

Gjør oppgavene individuelt eller i gruppe via en digital plattform. I oppgaven skal man vurdere ni ulike gjerningsmenn og -kvinner og rangerer dem fra minst til mest ansvar. Poenget med oppgaven er ikke å fordele skyld, men å få et innblikk i de små og store rollene og handlingene som utføres av ulike mennesker/ aktører som bidrar til folkemordet.

Her kan du laste ned ansvarskortene.

Her kan du laste ned arbeidsark med oppgaver til ansvarskortene 

Publisert 2. apr. 2020 14:27 - Sist endret 24. aug. 2020 15:42