Holocaust i Norge - hvor skjedde det?

Hvor skjedde Holocaust i Norge?

I dette undervisningsforslaget for ungdomstrinnet til vg3 skal vi ut i nærmiljøet for å undersøke hvilke spor av fortiden knyttet til Holocaust som finnes like ved der vi bor. Del 1 skal gjøres hjemme. Del 2 skal gjøres ute på tur.

Holocaust i Norge – hvor skjedde det? Klikk her for å finne oppgavene og arbeidsark

I Norge skjedde det et folkemord på jøder og rom under andre verdenskrig, utført av nazister med bistand fra lokalbefolkningen. Folkemordet har i ettertid fått navnet Holocaust. 

Veldig ofte kan vi finne små og store minnesmerker i bakken, på husvegger eller som statuer. Noen steder mangler vi minnesmerker. Bygningen der politiet arresterte mennesker er revet, eller det har skjedd store forandringer der en velkjent nazist arbeidet. Men det skjedde noe her likevel.

I del 1 av dette undervisningsforslaget bruker vi nettressurser (se arbeidsark) for å undersøke og hente inn mer informasjon om nærmiljøets historie om Holocaust.

I del 2 tar vi turen ut for å finne stedene og ta bilde av dem. Vi lager våre egne digitale minnesmerke med bilder av stedene, hvor små og store hendelser knytta til folkemordet skjedde.

 

 

Publisert 22. apr. 2020 12:52 - Sist endret 26. mars 2021 10:36