Skisser til storyline

Vi har laget tre skisser til storyline med utgangspunkt i tematikk som HL-senteret jobber med. To handler om Holocaust i Norge, mens den tredje dreier seg om en vennegjeng med ulik minoritetsbakgrunn der handlingen legges til nåtid.

En storyline kan blant annet sammenlignes med en TV-serie der persongalleriet er konstant, og der handlingen enten avsluttes for hver episode eller er gjennomgående. Helst bør handlingen eller historien være gjennomgående, slik at man får en stigende spenningskurve. Én fremføring tilsvarer én episode. Vi vil anbefale at gruppene (4-5 elever) jobber omtrent tre timer med en fremføring, og at den deretter presenteres forholdsvis umiddelbart. Vår erfaring er at mange elever har problemer med å benytte kilder samtidig som de jobber med manus og fremføring. Vi foreslår derfor at man starter hver økt eller dag med ca én times lærerstyrt introduksjon. Denne kan for eksempel være foredrag, høytlesing, film eller annet.

Den enkleste måten å strukturere arbeid med storyline på, er nok å la et storylinepunkt (én fremføring) tilsvare én dag. Dagene kan enten ligge etter hverandre, eller de kan ligge noe mer spredt, med andre skoledager innimellom. Dersom man ikke har hele dager til disposisjon, kan man organisere storylinen på andre måter.

Etter den lærerstyrte introduksjonen deles dagens storylinepunkt ut. NB! Det er viktig at man kun deler ut ett oppdrag pr. dag, fordi handlingen skal være ukjent for elevene. (Elevene må ikke vite hvordan historien slutter.)      

Skissene til storyline fås tilsendt gratis pr. e-post ved henvendelse til HL-senterets undervisningsavdeling.

Alle storylinene har en varighet på fem dager (punkter). Vi tilbyr elevgrupper å legge én av dagene til HL-senteret (men dette er ingen forutsetning for å få storylinene tilsendt). Vi vil i så fall stå for introduksjonen den dagen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 6. des. 2018 13:06