Folkemord og ettertid - en digital læringsportal

Velkommen til HL-senterets læringportal. Folkemord og ettertid er en digital plattform som gjennom ulike oppgaver skal bidra til refleksjon og kritisk tenkning hos elevene, samtidig som de lærer mer om folkemord. Portalen er supplement til Holocaustundervisningen, og kan gjennomføres både hjemme og på skolen, individuelt og i grupper.

Læringsportalen inviterer elever til å jobbe individuelt eller i grupper. Dersom du ønsker at elevene skal jobbe med oppgavene uten at dere i etterkant skal gjennomgå alle svar i plenum, trykker de på "Alene".

Portalen inneholder også en mulighet for læreren til å opprette en økt for hele klassen, noe som gir mulighet til å sammenligne og diskutere løsningene elevene/gruppene har kommet frem til på storskjerm.

Nederst til venstre finnes det en innlogging for lærere som heter «lærerside med veiledning». Gjennom denne innloggingen kan din klasse delta i en felles økt. Denne økten gir en unik mulighet til å diskutere valg og begrunnelser i felleskap. Fremgangsmåten er enkel:

 

  1. Trykk på «Lærerside med veiledning»
  2. Skriv inn koden: 12345678
  3. Skriv inn navn på skole og klasse og velg hvilken eller hvilke opplegg dere ønsker å gjennomføre.
  4. Trykk på «generer kode» for å motta deres unike kode
  5. Skriv inn e-postadresse og trykk på «send». Koden vil nå bli sendt til lærerens e-post og kan videredistribueres til elevene/gruppene.
  6. Når elevene har mottatt koden(e) kan de kopiere koden.
  7. Videre går de enkelte elevene/gruppene inn på ressursens forside og trykker på «Gruppe/skoleklasse» og limer inn koden.
  8. Skriv inn gruppenavn.
  9. En lærerveiledning for selve oppgavene finnes på "Lærerside med veiledning" eller her.

Har du spørsmål? Send e-post til: undervisning@hlsenteret.no

 

Publisert 12. aug. 2021 13:03 - Sist endret 13. aug. 2021 10:02