Forfølgelsene 1933-1945

Ved å lese norske avisartikler fra 1933-1945 får man innsikt i hva man i samtiden visste om forfølgelser og masseutryddelser. Man får også se hvordan forfølgelsen av de europeiske jødene utviklet seg fra ekskluderende politikk til folkemord.

Målet med opplegget er å lære om utviklingen av nazistenes forfølgelse av jødiske personer og å undersøke hva man i samtiden kunne vite om forfølgelsene og masseutryddelsene.

 

Oppgaver

(Kan lastes ned her)

Fra ekskludering til tilintetgjørelse

  • Les igjennom artiklene og notér stikkord for hvilke antijødiske tiltak som omtales.
  • Marker i tidslinjen hvilke hendelser som er omtalt i artiklene og når de omtales.
  • Beskriv utviklingen i Nazi-Tyskland/Nazi-okkuperte områder i denne tidsperioden slik det fremkommer i artiklene.

Hva kunne man vite?

 

Tips:

Veiledning til gjennomgang finner du her.

Publisert 1. nov. 2017 20:40 - Sist endret 3. nov. 2017 10:03