Norske avisers holdning til Nazi-Tyskland i 1933

I Norge var det ulike reaksjoner på Nazistenes maktovertakelse og den antisemittiske politikken som ble innført fra 1933. Ved å lese ulike norske avisers omtale av hendelser i Nazi-Tyskland kan man undersøke hvilke holdninger man i Norge hadde til nazismen og jødeforfølgelsene.

Målet med opplegget er å undersøke hvilke holdninger man i Norge hadde til nazismen og jødeforfølgelsene ved å se på dekningen av boikottaksjonen mot jødiske tyskeres butikker 1. april 1933. Det er også en anledning til å lære om det politiske landskapet i Norge i mellomkrigstiden og den tidligere parti-politiske tilhørigheten til norske aviser.

 

Oppgaver

(Kan lastes ned her)

Sammenlign de to lederartiklene fra Dagbladet og Aftenposten:

  • Hvem anses som offer? Begrunn med eksempler.
  • Hva oppfordres leseren til å gjøre/tenke som reaksjon på hendelsen?
  • Hva er avisenes forklaring på at boikotten fant sted?
  • Hvilken avis virker minst kritisk til den antijødiske politikken i Nazi-Tyskland?

Les de 4 utdragene fra Adresseavisen, Tidens Tegn, Nationen, Arbeiderbladet og Bergenstidende.

  • Hvilke likheter og forskjeller finner du i måten de beskriver hendelsen på, sammenlignet med de to lederartiklene fra Dagbladet og Aftenposten?

Konklusjon

  • Bruk det du har funnet ut til å besvare problemstillingen: «Hva var norske avisers holdning til Nazi-Tysklands behandling av jøder i 1933?».
  • Sammenlign dine funn med artikkelen ”Norske aviser før og under okkupasjonen”. Stemmer dette overens med dine funn?

Tips:

Veiledning til gjennomgang finner du her.

Publisert 1. nov. 2017 20:23 - Sist endret 1. nov. 2017 20:33