Avisartikler 1933 - 1945

Undervisningsopplegget består av å lese utvalgte artikler fra norske aviser på 1930- og 1940-tallet. Opplegget er tredelt ut i fra hva man ønsker å fokusere på. De tre delene kan brukes sammenhengende som et større undervisningsopplegg eller uavhengig av hverandre.

Om artiklene

HL-senteret har laget en samling med avisartikler fra norske aviser i perioden 1933-1945. Utdragene som er valgt er stort sett hentet fra Aftenpostens digitalarkiver, men artikler fra andre aviser er også tatt med. Avisartikkelsamlingen er blitt trykket opp i avis-format og deles ut som klassesett til lærere som besøker senteret. For de som ikke har mulighet til å hente et klassesett, eller som ønsker en mer avgrenset oppgave til bruk i klasserommet, har vi laget oppgaver knyttet til noen utvalgte artikler fra avisartikkelsamlingen.

Publisert 1. nov. 2017 22:09 - Sist endret 25. aug. 2020 10:31