To barns flukt under andre verdenskrig

I undervisningsopplegget møter elevene to jødiske gutter som flyktet fra nazistene under andre verdenskrig. Elevene får arbeide med historiene til Siegmund Korn og Karl Peter Federer – den ene overlever, den andre blir drept i Auschwitz-Birkenau.

Karl Peter Federer i Praha under andre verdenskrig

Les teksten ”Siegmund og Karl Peters historie” og studer bildene. Alternativt kan lærer gjennomgå vedlagt powerpoint. For å fortelle Siegmunds historie kan man også vise dokumentaren "Ninas barn".

Spørsmål

  • Karl Peter har tegnet sitt inntrykk av krig. Hva skjer på bildet, og hvordan tror du Karl Peter oppfattet krig?

  • Les brevet som Karl Peter sendte fra Praha til sin pleiefamilie i Bergen. Sammenlign dette med uttalelsen fra Carl Platou i Justisdepartementet og C.J. Hambros uttalelse fra 1939. Hvordan tror dere de jødiske barna ble mottatt i Norge?

  • Nazistene forfulgte jøder i Europa og i Norge. Både Siegmund og Karl Peter ble forsøkt hentet i sine hjem. Hvorfor ble selv barn forfulgt og forsøkt drept under andre verdenskrig?

  • Siegmund og Karl Peter måtte flykte fra sitt hjem og sin familie. Kan du finne eksempler på at barn må flykte i dag? Hvorfor må barn i dag forlate sitt hjemsted?

Kilder

Publisert 10. apr. 2017 17:41 - Sist endret 25. aug. 2020 11:07