Filmer til bruk i undervisningen

Her finner du et utvalg filmer om Holocaust som kan være aktuelle å bruke i undervisningen. I følge den nye læreplanen er Holocaust noe man skal undervise om først på ungdomstrinnet, men fordi vi vet at slik undervisning også finner sted på mellomtrinnet, har vi inkludert noen forslag også for disse.

Mellomtrinnet

Ninas barn (2015)

På slutten av 1930-tallet kom en gruppe jødiske barn fra kontinentet til Norge for å slippe unna nazistene. Noen ble værende etter at krigen brøt ut og fikk bo på det jødiske barnehjemmet i Oslo. Her var Nina Hasvoll, selv en jødisk flyktning, bestyrer og filmen forteller historien om Nina og barnas historie før og under andre verdenskrig. Ikke minst følger vi barna da de, med livet som innsats, måtte flykte over grensen til Sverige da jødene i Norge skulle arresteres og deporteres høsten 1942.

Dokumentaren fokuserer særlig på forholdet mellom Nina og barna, men plasserer også historien tydelig i en kontekst av Holocaust. Vi får også møte de virkelige barna som godt voksne, hvor de forteller om livet i etterkant av krigen. Regissør Nina Grünfeld er filmens fortellerstemme, og fordi hun også er datter av en av barnehjemsbarna, får vi et enda nærere forhold til historien.

Filmen har 12-årsgrense.

Flukten over grensen (2020)

Norsk familiefilm basert på Maja Lundes bok. Den omhandler to jødiske barns flukt over grensen til Sverige høsten 1942. Når de voksne som skulle ha hjulpet dem over grensen blir arrestert av tyskerne, er det barna deres som må hjelpe de jødiske barna videre. Gjennom historien til barna reiser filmen noen viktige spørsmål som var reelle for jøder under andre verdenskrig, slik som hvem som var til å stole på både av såkalt gode nordmenn og nazistiske tyskere. Samtidig er den ikke veldig problematiserende og skal den brukes i undervisningen, er det opp til læreren å gjøre historien noe mer kompleks. Imidlertid er den velegnet til å bruke som et historisk utgangspunkt for diskusjoner rundt barn på flukt i dag.

Filmen har niårsgrense.

Gutten med den stripete pyjamasen (2008)

Film bygget på boken av John Boyne, og skildrer åtteårige Bruno som må flytte fra Berlin til tyskokkuperte Polen fordi faren blir forfremmet til kommandant i en konsentrasjonsleir. Bruno kjeder, og begir seg ut på en oppdagelsesreise som tar han til  utkanten av leiren. På andre siden av gjerdet befinner Shmuel seg. De blir venner og filmen skildrer vennskapet, og til slutt også Brunos gradvise forståelse av hva som virkelig skjer innenfor gjerdet i konsentrasjonsleiren.

Filmen har fått kritikk for å være en svært urealistisk skildring av forholdene i leirene. Videre har det også blitt påpekt at selve plottet, vennskapet mellom de to barna, i realiteten ikke var mulig, da de aller fleste barna ble gasset i hjel ved ankomst til leirene. Det er også blitt påpekt, med bakgrunn i hvordan filmen slutter, at man kan sitte igjen med mer sympati for overgriperne enn ofrene. Skal denne brukes, må det et grundig forarbeid til.

Filmen har 11-års aldersgrense.

Ungdomstrinnet

Tidsvitner (2006)

Dokumentar med intervjuer av fem norske jøder som på ulike måter overlevde andre verdenskrig. De forteller om hverdagen under krigen, hvordan de oppfattet forholdene og hva de gikk igjennom, enten det var å overleve en tilintetgjørelsesleir eller ved å være i eksil i Sverige.

Dokumentaren kan ses på nrk.no

Trikken til Auschwitz (2013)

Den 26. oktober 1942 ble Samuel Steinmann arrestert, sendt til Berg konsentrasjonsleir og deretter deportert til Auschwitz sammen med over 500 andre jødiske nordmenn. I denne dokumentaren forteller Steinmann, nå en eldre mann som selv kalte seg Sammy etter Sammy Davies jr, om denne tiden. Om hvordan politifolkene som arresterte ham tok ham med trikken ned til Oslo sentrum, om måneden med trakasseringer på Berg, om hvordan overfarten med Donau til Stettin forløp og ikke minst om hvordan hver dag var en kamp for å overleve oppholdet i Auschwitz.

I en norsk sammenheng er dette en unik dokumentar fordi det var så få som overlevde dødsleirene og enda færre som fortalte om oppholdet på film. Tilnærmingen, hvor for eksempel Sammy blir filmet i Auschwitz når han forteller om oppholdet der og oppholdet ellers blir illustrert med autentiske bilder fra stedet, gir seerne en nærhet til fortellingen som er virkningsfull, ikke minst fordi tonen til Steinmann er så sober og presis.

Den kan ses på NRK.

Falskmynterne i Sachsenhausen (2007)

Tysk-østerriksk film basert på en sann historie om nazistenes forsøk på å forfalske britiske pund og andre valutaenheter med den hensikt å destabilisere de alliertes økonomi. Til dette rekrutterte brukte de fanger med relevant kunnskap, slik som typografer, til to spesialbrakker i leiren Sachsenhausen. Disse fikk ekstra forpleining for å kunne gjennomføre prosjektet.

Filmen reiser viktige moralske spørsmål som ikke har opplagte svar. Skal du hjelpe nazistene og dermed redde deg selv, eller skal du forsøke å forsinke operasjonen for derfor kanskje å bidra til at krigen slutter litt tidligere? I en norsk sammenheng er filmen ekstra relevant fordi en av de virkelige falskmyntnerne var norsk-jødiske Moritz Nachtstern, som overlevde oppholdet i leirene, og som har berettet sin historie i en bok om fangenskapet allerede rett etter andre verdenskrigs slutt.

Filmen har 15-årsgrense.

Pianisten (2002)

Biografisk film om Władysław Szpilman, en berømt polsk-jødisk pianists liv etter at nazistene invaderte Polen i 1939. Vi får se hvordan levekårene for jødene i byen stadig forverres både fysisk og økonomisk, hvordan jødene blir stigmatisert ved at de må bære en gul stjerne på klærne og hvordan de til slutt tvinges inn i en getto hvor nød, sykdom og elendighet råder – alt mens nazistene blir stadig mer brutale i sin framferd. Mens familien blir deportert til en dødsleir, forblir Szpilman i gettoen fram til han kommer seg ut og i dekning. Gjennom livet i dekning får vi se hvordan Warszawa gradvis tømmes for jøder, det heroiske forsøket på å gjøre opprør i gettoen og til slutt et Warszawa i ruiner før byen blir befridd av russerne.

Filmen har 15-årsgrense.

Schindlers liste (1993)

Filmet i svart hvitt, forteller Steven Spielberg den sanne historien om Oscar Schindler, våpenfabrikkeier i Krakow. Schindler brukte sin økonomiske og sosiale innflytelse til å redde over tusen jøder, herav betegnelsen liste, ved å tilby dem arbeid da de skulle omplasseres fra en lokal leir til Auschwitz. Da det viste seg at de ikke var kyndige våpentilvirkere, kjøpte Schindler våpen av andre og utga dem for å være egenproduserte. For å beholde sine jødiske arbeidere i en tid hvor det ble stadig klarere at en systematisk utryddelse var det endelige målet, måtte han bestikke de nazistiske myndighetene. Dette førte til at han til slutt gikk konkurs, men personene på listen ble reddet. Filmen kan med fordel brukes fordi den viser at selv individer som lever i totalitære stater kan ha et reelt valg når det kommer til hvordan man kan hjelpe. Valgene hadde omkostninger, Schindler mistet formuen sin, men samtidig motbeviser filmen en ofte framsatt påstand blant elever og andre at det å hjelpe var en sikker vei til dødsdom. 

Filmen har 15-årsgrense.

Videregående skole

Sauls sønn (2015)

Ungarsk oscarvinnende fiksjonsdrama om en jødisk fange som arbeidet i Sonderkommando, en enhet som ble tvunget til å hjelpe til med det praktiske rundt gassingen av fanger i dødsleirene. Filmen er brutalt ærlig og eksplisitt i hvordan arbeidet ble utført, og vi ser blant annet underernærte fanger trekke lik ut av gasskamrene. Hovedfortellingen tar for seg hvordan Saul oppdager at en liten gutt overlevde gassingen for bare deretter å bli kvalt av en av leirens leger. Gutten minner Saul om sønnen hans, og Saul blir besatt av å gi ham en verdig og jødisk begravelse. Samtidig viser filmen at selv i en brutal fangehverdag forsøker noen å beholde verdighet og vett, andre mister troen, noen forsøker å dokumentere ugjerningene med et innsmuglet kamera, mens andre igjen planlegger opprør. Disse ulike perspektivene er alle realistiske og inspirert av virkelige hendelser og bidrar til å nyansere bildet av jøder og andre fanger kun som ofre som viljeløst lot seg føre til døden.

Filmen har 15-årsgrense.

For den interesserte lærer og andre

The Plot Against America (2020)

Miniserie, bygget på romanen til Philip Roth, og en kontrafaktisk historie om hva som kunne ha skjedd dersom Franklin D. Roosevelt hadde tapt valget i 1940. I serien er det Charles Lindbergh, berømt for å ha fløyet over Atlanterhavet uten stopp, som vant valget. Han hadde antisemittiske holdninger og sympatiserte med nazismen, og i serien ser vi utviklingen gjennom øynene til den jødiske familien Levin. Sakte  men sikkert får jødehatet større plass i retorikk og politiske handlinger - uten at samfunnet egentlig reagerer. Blant annet blir jøder gradvis marginalisert, blant annet ved omplassering til det rurale sør – hvor Ku Klux Klan herjer. Samtidig viser serien hvordan noen jøder ble forført av retorikken, mens andre var livredde - samtidig som de ikke hadde noen steder å gjøre av seg. Og seriens styrke ligger nettopp i de ulike reaksjonene – og ikke minst i majoritetssamfunnets manglende reaksjoner på stadig mer autoritære eller illiberale tiltak mot ulike befolkningsgrupper. Aktuelt da, men også aktuelt nå og et godt utgangspunkt for diskusjoner uten enkle svar.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 24. sep. 2020 14:10