Medier og folkemord

«Medier og folkemord» tar for seg to aviser som spilte sentrale roller i forkant av to folkemord: Der Stürmer i Tyskland og Kangura i Rwanda. Oppgaven egner seg til å analysere ulike fiendebildekonstruksjoner.

Bundesarchiv, Bild 133-075.

«Medier og folkemord» for ungdomsskole
Opplegget for ungdomsskolen består av analyse av avisillustrasjoner fra Der Stürmer og Kangura. Illustrasjonene gir tydelige eksempler på hvordan fiendebilder kan skapes. De viser dessuten hvordan fremstillingen av en gruppe mennesker som dyr eller insekter er et fellestrekk i forkant av Holocaust og folkemordet i Rwanda. For nedlasting av materiell, følg pdf-lenke til høyre.


«Medier og folkemord» for videregående skole
Opplegget for videregående skole er en analyseoppgave knyttet til artikler fra Der Stürmer og Kangura. Artiklene viser typiske trekk ved henholdsvis nazistisk antisemittisme og hutuekstremistiske fordommer mot tutsiene. Begge artiklene fremstiller motparten som biologisk mindreverdig, og skaper fiendebilder ved å vise til motparten som trussel. For nedlasting av materiell, følg pdf-lenke til høyre.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 2. jan. 2019 09:55