Forestillingen om herrefolket

Her er det meningen at elevene skal sammenligne og diskutere noen ideer og forestillinger som har vært med på å utløse og begrunne forbryterske handlinger. Analyse av bildemateriale fra den europeiske imperialismen i Afrika, den japanske imperialismen i Asia, eller den tyske imperialismen i Øst-Europa.

Dersom verdenssamfunnet i fremtiden skal kunne forhindre folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, kan enkelte sammenligninger av slike forbrytelser være nyttige.

Undervisningsopplegg og forklarende kildeliste kan lastes ned i kolonnen til høyre.
 

Publisert 16. jan. 2012 13:14 - Sist endret 28. des. 2018 13:44