Holocaust og raselære

Materiellet lar elevene utforske sammenhengen mellom nazistenes sorteringspolitikk, rasemålinger, Lebensborn-programmet i Norge og datidens rasevitenskap.

Under 2. verdenskrig gjennomførte nazistene en ekstrem sorteringspolitikk i alle områdene de kontrollerte. Mennesker som ble vurdert som rasemessig høyerestående, skulle inkluderes i det nye tyske riket, mens «mindreverdige raser» skulle fjernes eller benyttes som slavearbeidere.
 
HL-senterets undervisningsopplegg tar utgangspunkt i kilder som viser hvordan vurderingen skjedde ut fra kroppsmålinger, en metode basert på datidens rasevitenskap. Undervisningsopplegget viser også hvordan sorteringspolitikken fikk spesielle konsekvenser i Norge.
 
Norske jøder ble sendt til kontinentet for å drepes der. Samtidig ble det opprettet flere barnehjem i Norge som skulle sikre at barna til norske kvinner og tyske menn fikk gode oppvekstvilkår. Tanken var at disse barna utgjorde verdifullt arvemateriell for det tyske riket. Materiellet ble utviklet til Holocaustdagen 2010, men er svært relevant i forbindelse med at Holocaust har kommet med i den nye læreplanen.
 
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. aug. 2020 13:31