Holocaust i Norge - Interaktivt kart

Aksjonen mot jødene i Norge ble for en stor del begått av nordmenn mot nordmenn. Den jødiske minoriteten i Norge var liten, men likevel bosatt over store deler av landet. Slik sett ble hele nasjonen rammet, fra Vardø i øst til Bergen i vest, og fra Hammerfest i nord til Mandal i sør.

Gå til kartet

Info om kartressursen

Høsten 1942 ble jøder i Norge arrestert av norske politifolk, overbrakt til okkupasjonsmakten og deportert til gasskamrene i Auschwitz. For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet har HL-senteret utviklet et interaktivt, nettbasert kart. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.

Undervisningsopplegg

Til markeringen av årsdagen for deportasjonene 26. november har HL-senteret utviklet tre opplegg til kartressursen som kan brukes i undervisningen:

Opplegg 1: Holocaust og lokalhistorie

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe i grupper for å kartlegge lokalhistorien knyttet til Holocaust i Norge. Finnes det spor av denne historien i ditt nærmiljø?

Opplegg 2: Holocaust og familiehistorie

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe i grupper hvor de følger alle medlemmene av en norsk-jødisk familie som opplevde Holocaust i Norge.

Opplegg 3: Holocaust og landsdeler

I dette undervisningsopplegget skal elevene sammenligne ulike landsdeler for å finne ut hvordan aksjonene mot norske jøder gikk for seg i ulike deler av Norge. Hva er likheter og forskjeller mellom landsdelene og hva var årsaken til det?

 

Fagartikler

Bruland, Bjarte (2015). "Deportasjonen av de norske jødene" Norgeshistorie.no

Folkemord.no

HL-senterets kunnskapsbase

Store norske leksikon: Holocaust i Norge

 

Publisert 29. aug. 2014 15:40 - Sist endret 25. aug. 2020 11:43