Begrepsdomino

Her skal elevene lære å formulere sammenhenger mellom sentrale begreper knyttet til Holocaust i Norge og det øvrige Europa, basert på spillet domino.

Målsettingen med opplegget er at elevene skal lære å formulere sammenhenger mellom sentrale begreper knyttet til Holocaust i Norge og det øvrige Europa. Materiellet består av dominobrikker i papir, og hver dominobrikke inneholder to begreper. Elevene skal arbeide i små grupper, og etter tur legge ned brikker slik at ett begrep blir liggende inntil et annet. Det skal eksistere en eller flere koblinger mellom begreper som legges inntil hverandre, og eleven som legger ned en brikke skal grunngi sitt valg for de øvrige på gruppa.

Hver gruppe på tre elever trenger en utskrift av opplegget, og dessuten en saks (alternativt kan lærer klippe ut alle brikkene på forhånd for å spare tid). Metoden er den samme for ungdomstrinnet og videregående trinn, men vi har valgt ut mer avanserte begreper for det øverste trinnet. Opplegget kan lastes ned ved å klikke på lenkene i høyrekolonnen.

Opplegget ble utviklet i anledning den internasjonale Holocaustdagen 27. januar 2012, men kan fint brukes med de nye læreplanene og er særlig velegnet til å trene elevene i kritisk tenkning.

Publisert 16. jan. 2012 15:56 - Sist endret 25. aug. 2020 11:55