Gatekunst og minnesmerker

Undervisningsopplegget går ut på å analysere bilder av gatekunst som har oppstått i flere polske byer de siste par årene. Gatekunsten er skapt av ulike aktivistgrupper som ønsker å minne sine polske medborgere om det jødiske samfunnet som har gått tapt. Fra å ha hatt en jødisk befolkning på ca.3,3 millioner, er det idag ca. 10000 jøder i Polen.

Målet med opplegget er å

 • Reflektere over minnesmerkers betydning for nåtiden
 • Tolke og sammenligne gatekunst og offentlige minnesmerker
 • Lære om den tusenår lange polsk-jødisk historien

 

Oppgaver

(Kan lastes ned her)

1) Se videoforedraget om polsk-jødisk historie.

 • Hvordan vil du beskrive det polsk-jødiske samfunnet før og etter Holocaust?
 • Hvorfor har det jødiske samfunnet forsvunnet fra Polen?

2) Studér de forskjellige bildene fra gatekunstutstillingen i denne powerpointen. Velg ett av veggmaleriene og studér det nærmere.

 • Hva gjorde at du valgte akkurat dette bildet?
 • Hva forsøker bildet å minnes?
 • Hvordan uttrykkes dette?
 • Hvem har laget den? Når?

3) Studér de forskjellige minnesmerkene i denne powerpointen. Velg ett av minnesmerkene og studér det nærmere.

 • Hva gjorde at du valgte akkurat dette minnesmerket?
 • Hva ønsker minnesmerket at skal minnes?
 • Hvordan uttrykkes dette?
 • Hvem har laget den? Når?

4) Oppsummering: Sammenlign minnesmerket og veggmaleriet og reflekter.

 • Hvilke likheter og forskjeller har de to kunstformene med tanke på å minnes fortiden?
 • Hvilken foretrekker du? Begrunn.
 • Hva har minnesmerkene og gatekunsten å si for oss i dag? Hvordan påvirker minnesmerkene og gatekunsten oss og vår oppfatning av historien?
Publisert 2. nov. 2017 18:02 - Sist endret 30. juli 2019 09:55