Undervisningsmateriell og tips

Her kan du finne undervisningsmateriell utviklet av HL-senteret. Oppleggene er tilpasset ungdomsskolen og videregående skole.

I år er det 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen. I året vi har lagt bak oss fikk den norske rasismedebatten nytt liv med Black Lives Matter-bevegelsen. I dette undervisningsopplegget får elevene se drapet på Benjamin i en historisk sammenheng, utvide sin forståelse for rasismebegrepet og oppleve seg selv som aktør i å bekjempe rasisme.

Hvor skjedde Holocaust i Norge?

I dette undervisningsforslaget for ungdomstrinnet til vg3 skal vi ut i nærmiljøet for å undersøke hvilke spor av fortiden knyttet til Holocaust som finnes like ved der vi bor. Del 1 skal gjøres hjemme. Del 2 skal gjøres ute på tur.

Holocausthistorie er norsk historie. I dette undervisningsforslaget får elevene se filmen "Trikken til Auschwitz" om Holocaust i Norge. Elevene arbeider så med forløpet i Norge knyttet til registrering, arrestasjon og deportasjon av norske jøder. Arbeidet avrundes av en refleksjonsoppgave om gjerningspersoner og ansvar for at Holocaust i Norge kunne skje. Undervisningsforslaget kan brukes som en introduksjon til temaet og passer for ungdomsskolen og opp.

Bildet viser to brødre, Robert tre år og Michael ni år. Bildet er tatt i 1918..

I dette undervisningsopplegget arbeider elevene som historikere. De ser en film om Holocaust i Norge og arbeider med primærkilder som viser hvordan okkupasjonen av Norge påvirket enkeltmennesker og deres familier eller nærmeste. Primærkildene er fra HL-senterets arkiver. Det er også mulig for lærere å sette individhistoriene inn i et større perspektiv i dette opplegget ved å se på årsaker til at Holocaust skjedde. 

Undervisningsopplegget går ut på å analysere bilder av gatekunst som har oppstått i flere polske byer de siste par årene. Gatekunsten er skapt av ulike aktivistgrupper som ønsker å minne sine polske medborgere om det jødiske samfunnet som har gått tapt. Fra å ha hatt en jødisk befolkning på ca.3,3 millioner, er det idag ca. 10000 jøder i Polen.

Undervisningsopplegget består av å lese utvalgte artikler fra norske aviser på 1930- og 1940-tallet. Opplegget er tredelt ut i fra hva man ønsker å fokusere på. De tre delene kan brukes sammenhengende som et større undervisningsopplegg eller uavhengig av hverandre.

I undervisningsopplegget møter elevene to jødiske gutter som flyktet fra nazistene under andre verdenskrig. Elevene får arbeide med historiene til Siegmund Korn og Karl Peter Federer – den ene overlever, den andre blir drept i Auschwitz-Birkenau.

Her skal elevene lære å formulere sammenhenger mellom sentrale begreper knyttet til Holocaust i Norge og det øvrige Europa, basert på spillet domino.

Her er det meningen at elevene skal sammenligne og diskutere noen ideer og forestillinger som har vært med på å utløse og begrunne forbryterske handlinger. Analyse av bildemateriale fra den europeiske imperialismen i Afrika, den japanske imperialismen i Asia, eller den tyske imperialismen i Øst-Europa.

Her skal elevene analysere populærkulturelle og personlige beretninger fra Holocaust. Vi bruker eksempler fra kjente bøker, filmer og tegneserier.

Materiellet lar elevene utforske sammenhengen mellom nazistenes sorteringspolitikk, rasemålinger, Lebensborn-programmet i Norge og datidens rasevitenskap.

«Medier og folkemord» tar for seg to aviser som spilte sentrale roller i forkant av to folkemord: Der Stürmer i Tyskland og Kangura i Rwanda. Oppgaven egner seg til å analysere ulike fiendebildekonstruksjoner.

Her finner du et utvalg filmer om Holocaust som kan være aktuelle å bruke i undervisningen. I følge den nye læreplanen er Holocaust noe man skal undervise om først på ungdomstrinnet, men fordi vi vet at slik undervisning også finner sted på mellomtrinnet, har vi inkludert noen forslag også for disse.

Her presenteres et utvalg bøker som kan hjelpe elever å lære om Holocaust. Folkemordet er et kompetansemål først på ungdomstrinnet, men siden det også ofte berøres på mellomtrinnet, har vi inkludert noen anbefalinger for denne gruppen. 

Vi har laget tre skisser til storyline med utgangspunkt i tematikk som HL-senteret jobber med. To handler om Holocaust i Norge, mens den tredje dreier seg om en vennegjeng med ulik minoritetsbakgrunn der handlingen legges til nåtid.