Undervisningsmateriell og tips

Her kan du finne undervisningsmateriell utviklet av HL-senteret. Oppleggene er tilpasset ungdomsskolen og videregående skole.

Undervisningsopplegget går ut på å analysere bilder av gatekunst som har oppstått i flere polske byer de siste par årene. Gatekunsten er skapt av ulike aktivistgrupper som ønsker å minne sine polske medborgere om det jødiske samfunnet som har gått tapt. Fra å ha hatt en jødisk befolkning på ca.3,3 millioner, er det idag ca. 3000 jøder i Polen.

Undervisningsopplegget består av å lese utvalgte artikler fra norske aviser på 1930- og 1940-tallet. Opplegget er tredelt ut i fra hva man ønsker å fokusere på. De tre delene kan brukes sammenhengende som et større undervisningsopplegg eller uavhengig av hverandre.

Materiellet lar elevene utforske sammenhengen mellom nazistenes sorteringspolitikk, rasemålinger, Lebensborn-programmet i Norge og datidens rasevitenskap.

Aksjonen mot jødene i Norge ble for en stor del begått av nordmenn mot nordmenn. Den jødiske minoriteten i Norge var liten, men likevel bosatt over store deler av landet. Slik sett ble hele nasjonen rammet, fra Vardø i øst til Bergen i vest, og fra Hammerfest i nord til Mandal i sør.

Gå til kartet

Her finner du et utvalg filmer om Holocaust og andre folkemord som kan være aktuelle å bruke i undervisningen.

Pedagogisk materiell knyttet til temaet Holocaust og de funksjonshemmede. Det er egne opplegg tilpasset ungdomsskolen og videregående skole.

«Medier og folkemord» tar for seg to aviser som spilte sentrale roller i forkant av to folkemord: Der Stürmer i Tyskland og Kangura i Rwanda. Oppgaven egner seg til å analysere ulike fiendebildekonstruksjoner.

Her presenteres et utvalg bøker under kategoriene «Historiefag og dokumentasjon» og «Personlige skildringer». Slik vil elever lettere kunne orientere seg etter om de ønsker å se på enkeltskjebner eller den større historien.

folkemord.no kan elever og lærere lese om folkemord og massedrap som har skjedd i løpet av det siste hundreåret.

Her skal elevene lære å formulere sammenhenger mellom sentrale begreper knyttet til Holocaust i Norge og det øvrige Europa, basert på spillet domino.

Her skal elevene analysere populærkulturelle og personlige beretninger fra Holocaust. Vi bruker eksempler fra kjente bøker, filmer og tegneserier.

Her er det meningen at elevene skal sammenligne og diskutere noen ideer og forestillinger som har vært med på å utløse og begrunne forbryterske handlinger. Analyse av bildemateriale fra den europeiske imperialismen i Afrika, den japanske imperialismen i Asia, eller den tyske imperialismen i Øst-Europa.

Vi har laget tre skisser til storyline med utgangspunkt i tematikk som HL-senteret jobber med. To handler om Holocaust i Norge, mens den tredje dreier seg om en vennegjeng med ulik minoritetsbakgrunn der handlingen legges til nåtid.

I undervisningsopplegget møter elevene to jødiske gutter som flyktet fra nazistene under andre verdenskrig. Elevene får arbeide med historiene til Siegmund Korn og Karl Peter Federer – den ene overlever, den andre blir drept i Auschwitz-Birkenau.