Å minnes den vanskelige fortiden

Daglig omgir vi oss med statuer, bygninger, kunstverk og gatenavn som referer til historiske personer eller hendelser. De er offentlige uttrykk for hva vi mener er viktig å minnes, og er med på å forme vår oppfatning om fortiden. Samtidig er ikke forståelsen av dem hugget i stein – fortidens helter kan bli framtidens overgripere. Minnekultur kan også være et utrykk for det vonde, brutale og ubegripelige – historisk hendelser mange ikke ønsker å omgi seg med i sin hverdag eller sitt nærmiljø.

 

I dette lærerkurset skal vi se på ulike aspekter av minnekultur knyttet til vanskelige temaer i skolens undervisning.  Et sentralt tema i fagfornyelsen er kritisk tenkning – også i møte med fortiden. Elevene skal i videregående skal blant annet kunne utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt, mens elever i ungdomsskolen skal kunne drøfte hvordan framstillinger av fortiden har påvirket og fortsatt påvirker våre holdninger og handlinger. Hvordan kan minnekultur bidra til å skape refleksjon og kritisk tenkning? Har problematisk minnekultur et iboende potensial for å vise at historie ikke er statisk?

Det er nå åpent for påmelding.

 

Program:

tidspunkt

 innleder

tema

0930-0945

Kaffe

 

0945-1000

Guri Hjeltnes (direktør HL-senteret)

Velkommen og innledning

1000-1045

Øystein Hageland (Riksantikvaren)

Kulturminner, fra et ekskluderende til et inkluderende "vi".

1045-1100

 pause

 

1100-1145

 Ulla Nachtstern (Vestfoldmuseene)

Jeg er en som var her.» Personlige og faglige møter med minnesteder og minnesmerker

1145-1230

lunsj

 

1230-1330

Claudia Lenz (HL-senteret/MF Vitenskapelig høyskole)

"Autentisitet, nærhet og refleksjon i møte med materiell minnekultur"

1330-1345

pause

 

1345-1430

Undervisningsavdelingen ved HL-senteret

minnekort

1445-1530

Undervisningsavdelingen ved HL-senteret

Omvisning i senterets nye utstilling om hverdagsrasisme for de som ønsker

Publisert 11. aug. 2021 13:06 - Sist endret 20. okt. 2021 08:38