Er det rasistisk? - Hvordan tematisere rasisme i skolen

HL-senteret inviterer til et nytt lærerkurs 19. oktober. Denne gangen har vi fokus på hvordan man kan tematisere rasisme i skolen.

Noen viktige spørsmål som vil bli drøftet er:

Hvordan kan vi hjelpe elevene med å forstå og delta i den pågående samfunnsdebatten om rasisme, kan islamofobiske holdninger bli kategorisert som rasistiske holdninger og hvordan kan vi ta tak i rasisme på skolen?

Kurset vil også kunne gi inspirasjon og konkrete verktøy til lærere for hvordan man kan snakke om rasisme med sine elever, hvordan man kan gjenkjenne rasisme og ta tak i rasisme i klasserommet, og på skolen.

 

Mer detaljert informasjon og program for kurset kommer. Meld deg på i skjemaet under.

Publisert 8. sep. 2020 09:25 - Sist endret 8. sep. 2020 22:03