Å undervise om urfolk

Et lærerkurs om muligheter og utfordringer i undervisningen

HL-senteret inviterer til lærerkurs med fokus på hvordan vi kan undervise om urfolk i inn- og utland. Kurset vil gi inspirasjon og dele erfaringer knyttet til undervisning om samer, samt urfolk i andre land ved å diskutere faglige og pedagogiske problemstillinger.

Bilde: HL-senteret

Undervisning om urfolk er en stor del av undervisningen i skolen. Gjennom læreplanverket understrekes det at kjennskap til norske urfolk, samer, er viktig på tvers av flere sentrale fag. I engelsk og andre språkfag er urfolkshistorie et kjent tema. På dette lærerkurset kan du få inspirasjon og tips til hvordan legge opp undervisning om urfolk.

På kurset vil vi også se nærmere på hvordan unngå essensialisering og forsterking av stereotypier når det undervises om urfolk.

Målgruppe

Kurset retter seg mot lærere på ungdomstrinnet og videregående skole, lærerstudenter samt museumspedagoger, og andre som jobber med formidling.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

 

Program

09:00 Kaffe, te og frukt  
09:20 Velkommen til HL-senteret  
09:30-10:00 Om urfolksbegrepet og urfolksrettigheter

Ingvill Thorson Plesner

Forsker, HL-senteret

10:00-11:00

Visuelle framstillinger av samer i et utvalg lærebøker i samfunnsfag.

Utfordringer og etiske dilemmaer til drøfting i klasserommet.

Anne-Beathe Mortensen-Buan

Førstelektor i norsk, USN

11:00-12:00

Good teaching resources on Indigenous peoples:

What are they and how can they be used in the classroom?

Helen Murray

Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning NTNU

12:00-12:45 Lunsj  
12:45-13:30

Er du ekte same, liksom? – Erfaringer og tanker fra et år med forelesning for norsk ungdom

Leif Henrik Halvari

Samisk veiviser

13:30-15:00

Fra "urinnvånere" til urfolk.
Presentasjon av DKS-opplegg i regi av HL-senteret, med innspill og diskusjon.

Undervisere ved HL-senteret

 

Kursholdere

Ingvill Thorson Plesner er forsker og nettverkskoordinator ved HL-senteret. Plesner arbeider med forskning og formidling om minoriteters rettigheter og vilkår, nasjonalt og internasjonalt. I norsk sammenheng har hun særlig jobbet med livssynsminoriteters og nasjonale minoriteters vilkår, i det siste særlig med formidling av skogfinnenes historie.

Anne-Beathe Mortensen-Buan er førstelektor i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider først og fremst med læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk, viderekommen leseopplæring, og multimodalitet. Hun underviser både lektorstudenter og lærere, og har også mange års erfaring fra videregående skole.

Helen Margaret Murray arbeider som universitetslektor ved ILU, NTNU. Før hun begynte på NTNU, var hun lærer i 18 år på videregående skoler og ungdomsskoler. Hun har arbeidet med framstillinger av urfolk i læreverk i 5 år og er nå lederen av forskningsgruppa "Indigenous Topics in Education" ved NTNU. I tillegg til lærebokanalyse, er hun opptatt med å lage og videreformidle læremidler om urfolk, noe som hun gjør hovedsakelig gjennom nettsiden www.teachik.com. Nettsiden har per dags dato ca. 80 000 besøk og brukes i klasserom over hele verden.

Leif Henrik Halvari er 25 år og studerer "Samfunnsplanlegging og kulturforståelse" på andre året ved UiT. Skoleåret 2017/2018 var han en av fire samiske ungdom som fikk jobben som «samisk veiviser», en jobb som innebærer å reise rundt fra skole til skole i hele landet og undervise om samiske historie, kultur og samfunn. Siden har han studert samisk språk ved Samisk Høgskole i Kautokeino, gått på Folkehøgskole i Verdal og backpacket i Asia, i tillegg til veiviseråret, før han begynte å studere ved UiT. Sitter i dag som nestleder i Samisk studentforening Nord-Norge (SSDN).

Kursdeltakere inviteres til å delta i en demonstrasjon av undervisningstilbudet Fra "urinnvåner" til urfolk som HL-senteret tilbyr VGS-elever fra november, gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Vi ønsker innspill fra dere som deltar på kurset, før vi tar i mot første elevgruppe ved månedsskiftet oktober/november.

 

Publisert 12. aug. 2019 12:13 - Sist endret 11. sep. 2019 08:37