2019

Tidligere

Tid og sted: 7. mai 2019 09:00 - 15:30, HL-senteret

Hvordan kan vi undervise elever om Holocaust og andre folkemord i et sammenliknende perspektiv? Kan folkemord være et tverrfaglig tema?

Velkommen til lærerkurs på HL-senteret!

Tid og sted: 11. mars 2019 09:00 - 15:30, HL-senteret

Konspirasjonsteorienes kjennetegn, funksjon og fascinasjon

Ønsket om enkle forklaringer på komplekse spørsmål kan gjøre konspirasjonsteorier appellerende. Hvilken rolle har konspirasjonsteorier i samfunnet og spesielt norsk skole i dag? Med dette kurset ønsker vi å diskutere utvalgte konspirasjonsteorier, deres opphav, kjennetegn og virkning, og se nærmere på hvordan dette påvirker forestillinger og holdninger i samfunnet og særlig blant norsk ungdom i dag.