2019

Tidligere

Tid og sted: 10. okt. 2019 09:0015:30, HL-senteret

Et lærerkurs om muligheter og utfordringer i undervisningen

HL-senteret inviterer til lærerkurs med fokus på hvordan vi kan undervise om urfolk i inn- og utland. Kurset vil gi inspirasjon og dele erfaringer knyttet til undervisning om samer, samt urfolk i andre land ved å diskutere faglige og pedagogiske problemstillinger.

Tid og sted: 7. mai 2019 09:0015:30, HL-senteret

Hvordan kan vi undervise elever om Holocaust og andre folkemord i et sammenliknende perspektiv? Kan folkemord være et tverrfaglig tema?

Velkommen til lærerkurs på HL-senteret!

Tid og sted: 11. mars 2019 09:0015:30, HL-senteret

Konspirasjonsteorienes kjennetegn, funksjon og fascinasjon

Ønsket om enkle forklaringer på komplekse spørsmål kan gjøre konspirasjonsteorier appellerende. Hvilken rolle har konspirasjonsteorier i samfunnet og spesielt norsk skole i dag? Med dette kurset ønsker vi å diskutere utvalgte konspirasjonsteorier, deres opphav, kjennetegn og virkning, og se nærmere på hvordan dette påvirker forestillinger og holdninger i samfunnet og særlig blant norsk ungdom i dag.