Mellom moralisering og refleksjon

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet av syne? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan skape refleksjon og kritisk tenkning?

Kurset ble gjennomført i fjor og møtte stor interesse og etterspørsel. Derfor setter vi opp ett nytt kurs med temaet undervisning om Holocaust. Kurset vil kombinere bidrag fra i fjor med nye perspektiver og foredragsholdere.

 

Dette er noen av spørsmålene kurset ønsker å drøfte ved å diskutere både forskning på feltet, pedagogisk og didaktisk metode og undervisningsmateriell. Holocaust er historiens største og mest systematiske folkemord og blir ofte omtalt som det verste eksemplet på sivilisasjonens sammenbrudd. Undervisning om Holocaust og gruppebaserte fordommer byr på dilemmaer og fallgruver, men minst like mye potensial for refleksjon og kritisk tenkning.

Kurset vil:

  • gi innsikt i aktuell forskning på Holocaust i Norge og hvordan faghistorisk forskning kan anvendes i klasserommet
  • diskutere faglige og etiske utfordringer i undervisningen omHolocaust
  • drøfte pedagogiske og didaktiske utfordringer, muligheter og metoder for Holocaustundervisning
  • presentere undervisningsopplegg og materiell om temaet
  • gi innsikt i pedagogisk praksis ved et holocaustrelatert museum/minnested i utlandet

Målgruppe

Kurset retter seg mot lærere på ungdomstrinnet og videregående skole, lærerstudenter samt museumspedagoger, og andre som jobber med historieformidling.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

 

 

 

Program

09.00 Kaffe, te og frukt  
09.30 Velkommen til HL-senteret Guri Hjeltnes
Direktør HL-senteret
09.40 Samtale med Bjarte Bruland,
forfatter av boken "Holocaust i Norge"

Bjarte Bruland
(historiker og forfatter)

Benjamin Geissert
(HL-senteret)

10.30-11.30

Mobilisering eller resignasjon? Lærernes og
politiets reaksjoner på nazismen i Norge under andre verdenskrig

Øystein Hetland/ Nicola Karcher

(HL-senteret/ Høgskolen i Østfold)

11.30-12.15

Hvordan undervise om Holocaust?
 

Presentasjon av undervisningsmateriell til bruk i klasserommet

 

Elise Christensen

(HL-senteret)
12.15-13.00 Lunsj  
13.00-14.00

Anne Frank - A history for today.


The educational principles of the Anne Frank House

Jurmet Huitema-de Waal
 

(Educator Anne Frank House Amsterdam)

14.00–14.45 Norske jøder som nasjonal minoritet i historieundervisning i norsk skole

Anne Often

(lektor Maridalen skole)
15.00–16.00 Holocaust og norske læreplaner

Karsten Korbøl

(UiO)

 

Kursholdere

Bjarte Bruland er historiker med Holocaust som spesialfelt. Fra 1996 til 1997 var han medlem av utvalget som undersøkte hva som skjedde med jødenes eiendeler under 2. verdenskrig (Skarpnes-utvalget). Bruland var faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo i perioden 2007–2012. Han har blant annet skrevet boka Øyenvitner i forbindelse med 70-års markeringen for deportasjonen av de norske jødene, og bidratt til en rekke antologier i inn- og utland. I 2017 utga han boka Holocaust i Norge: Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse på Dreyers forlag.
Bilde: Edward Thorup

Øystein Hetland har vært stipendiat ved HL-senterets prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt». Han ferdigstiller nå sin avhandling om tre norske politikammer under andre verdenskrig. Der prøver han å svare på i hvilken grad de nye makthavernes visjoner om et overbevist og lojalt nazistisk norsk politi ble realisert.
Bilde: HL-senteret

Jurmet Huitema-de Waal is a former primary school teacher and started working at the Anne Frank House 11 years ago. At first Jurmet worked in the group visits department where she was responsible for the school programmes in the museum and welcomed over 1000 of school groups each year. Since two years Jurmet works at the educational department. Her job is organising teacher trainings (historical and communication trainings), organising study trips abroad, developing educational materials, visiting schools and give workshops.
Bilde: Cris Toala Olivares

Nicola Karcher er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Hun har tidligere jobbet som forsker ved HL-senteret i det okkupasjonshistoriske prosjektet «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt». Hennes bok om forsøket på å nazifisere den norske skolesektoren under okkupasjonen kommer høsten 2018.
Bilde: Annica Thomsson

Karsten Korbøl er historiedidaktiker og arbeider med undervisningsplanlegging og vurdering og historiekonkurransen "Min familie i historien". Han underviser i historiedidaktikk på PPU heltid og deltid. Han har utdannelse som Cand. Philol. med historie hovedfag og har jobbet som lektor ved Hartvig Nissens skole. Karsten er også styremedlem i Den norske historiske forening (HIFO).
Bilde: UiO

Anne Often er utdannet grunnskolelærer 5-10.kl. med engelsk og KRLE i tillegg til master i flerkulturell og internasjonal utdanning, begge fra OsloMet.  For tiden jobber hun på Maridalen skole som er en 1-7.skole.
Elise Grimsrud Christensen er formidler ved HL-senterets undervisningsavdeling der hun underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA. Hun har bakgrunn som lektor, og har undervist i samfunnsfag KRLE, engelsk og utdanningsvalg i ungdomsskolen.
Bilde: HL-senteret
Benjamin Geissert er undervisningsleder ved HL-senteret. Han er medlem i den norske delegasjonen i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) og sitter i organisasjonens arbeidsgruppe om Holocaust Education. Han har bakgrunn som historiker og statsviter og har mange års erfaring fra formidling på museum, bl.a. fra Deutsches Historisches Museum Berlin.
Bilde: HL-senteret

 

 

Meld deg på kurset her

 

Publisert 15. jan. 2018 16:05 - Sist endret 3. okt. 2018 14:37