print logo

Mellom moralisering og refleksjon

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

På grunn av stor etterspørsel i fjor setter vi opp ett nytt kurs med temaet undervisning om Holocaust. Kurset skal kombinere bidrag fra i fjor med nye perspektiver og foredragsholdere.

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet ut av synet? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan og sette i gang refleksjon og kritisk tenkning?

 

Dette er noen av spørsmålene kurset ønsker å drøfte ved å diskutere både forskning på feltet, pedagogisk og didaktisk metode og undervisningsmateriell. Holocaust er historiens største og mest systematiske folkemord og blir ofte omtalt som det verste eksemplet på sivilisasjonens sammenbrudd. Undervisning om Holocaust og gruppebaserte fordommer byr på dilemmaer og fallgruver, men minst like mye potensial for refleksjon og kritisk tenkning.

Kurset vil:

  • gi innsikt i aktuell forskning på Holocaust i Norge og hvordan faghistorisk forskning kan anvendes i klasseromskontekst
  • diskutere faglige og etiske utfordringer i undervisningen av Holocaust
  • drøfte pedagogiske og didaktiske utfordringer, muligheter og metoder for Holocaustundervisning
  • presentere undervisningsopplegg og materiell om temaet
  • gi innsikt i pedagogisk praksis ved et Holocaust relatert museum/minnested i utlandet

Målgruppe

Kurset retter seg mot lærere på ungdomstrinnet og videregående skole samt museumspedagoger, og andre innen historieformidlingen.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

 

Meld deg på kurset her

 

Publisert 15. jan. 2018 16:05 - Sist endret 15. jan. 2018 16:05