"Det må aldri skje igjen - igjen og igjen."

Hvorfor og hvordan bør vi undervise om folkemord og menneskerettigheter?

Holocaust betegner det største folkemordet i historien. Med massemordet av millioner av mennesker trodde de fleste at et sivilisatorisk nullpunkt var nådd. Men folkemordenes tid var ikke forbi. Både i og utenfor Europa har det blitt begått folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Hvilke muligheter og begrensninger har undervisning om folkemord til å virke forebyggende? Hvilke metoder og vinklinger bør anvendes?

T.h. En mor fra Srebrenica utenfor Anne Frank museet i Amsterdam. Ø.t.v. Kister med offre for folkemordet i Srebrenica. Foto: Tarik Samarah N.t.h. Auschwitz-Birkenau. Foto: Bundesarchiv

 

Kurset vil ta for seg spørsmål som:

  • Hva er folkemord?
  • Hva er mulige årsaker til folkemord og hvordan kan det forhindres?
  • Hvorfor bør man undervise om temaet og hvilke metoder og vinklinger bør anvendes?
  • Hva er sammenhengen mellom undervisning om folkemord og undervisning om demokrati og menneskerettigheter?

Målgruppe

Kurset retter seg mot lærere og andre som underviser om temaet.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

 

Program

09.15 Kaffe, te & frukt  
09.30-09.40 Velkommen til HL-senteret  
09.40-10.30

Hva er folkemord, og er forfølgelsen av Rohingyaene i Myanmar et eksempel på dette?

v/ Ellen Stensrud
(HL-senteret)
10.30-11.00

Er noen likere enn andre? Om hierarkiske menneskesyn

v/ Ingvill Plesner
(HL-senteret)
  Kort pause  
11.15-12.30 Hvorfor og hvordan vi underviser om Holocaust og folkedrab -   årsager, virkning og effekt af undervisning i danske klasseværelser v/ Solvej Berlau
(redaktør folkedrab.dk)
  Lunsjpause  
13.15-14.15 Folkemordet - menneskehetens verste fristelse

v/ Bernt Hagtvet
(Professor i statsvitenskap v/UiO og Bjørknes Høyskole)

  Kort pause  
14.15-15.00 Tips og utprøving av undervisningsopplegg: læringsressursen folkemord.no

v/ Carl Emil Vogt og Kirsten Meadow
(HL-senteret)

15.15-16.00 Omvisning i HL-senterets faste utstilling om Holocaust i Norge for de som ønsker v/ HL-senterets undervisningsavdeling

Foredragsholdere

Ellen Stensrud er statsviter og jobber som seniorforsker ved HL-senteret. Hun leder et prosjekt om grove menneskerettighetsbrudd og folkemord mot minoriteter. Gjennom dette prosjektet har hun særlig sett på Myanmar og Rohingyaene. Blant annet har hun skrevet en rapport om bruken av begrepet folkemord i debatten om Rohingyaenes situasjon. Stensrud har tidligere studert rettsoppgjør etter menneskerettighetsbrudd og folkemord, og skrev sin doktorgradsavhandling om de internasjonale domstolene i Kambodsja og Sierra Leone.

Ingvill Thorson Plesner er forsker og prosjektleder på HL-senteret, og jobber spesielt med etniske og religiøse minoriteters rettigheter i Norge og internasjonalt. Ved HL-senteret er hun blant annet ansvarlig for flere prosjekter om vilkår for vern om minoriteters rettigheter i Irak og Myanmar og andre land som mottar norsk utviklingshjelp. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo om religions- og livssynsfrihet (2008) og jobbet i over 10 år som forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun har redigert og skrevet fagbøker og publisert en rekke artikler om menneskerettigheter, særlig minoriteters rettigheter.

Solvej Berlau er Historie- og samfunnnsfagslærer på Herlufsholm skole og Gods, og tidligere prosjektleder på et forskningsformidlingsprogram på Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS) med spesialisering i undervisning og formidling om Holocaust og folkemord, historiebruk og misbruk.

I den sammenheng har hun lang erfaring med webbasert undervisning til elever (www.folkedrab.dk), bruk av dokumentarfilm i undervisningen (se https://folkedrab.dk/temaer/theresienstadt/film-theresienstadt-danske-boern-i-nazistisk-fangenskab) samt samarbeid med danske lærere om, hvilke utfordringer de står overfor, når de introduserer Holocaust og folkemord som emner i klasserommet.

Bernt Hagtvet er ansatt som professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole. Bernt har i en årrekke vært ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans kompetanseområder er Komparativ politikk, ekstremisme, folkemord og totalitærisme, politisk analyse, europeisk politikk og historie, politiske idéhistorie, menneskerettigheter og demokrati og styring.

Carl Emil Vogt (1974), Ansatt som fagadministrativ rådgiver på HL-senteret. Historiker og forfatter. Doktorgrad fra UiO 2010 om Fridtjof Nansens humanitære arbeid. Har utgitt historiske biografier om Fridtjof Nansen (2011) og Herman Wedel Jarlsberg (2014). I 2017 ga han ut "Et uønsket folk. Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956" sammen med Jan A.S. Brustad, Lars Lien og Maria Rosvoll.

Kirsten Hagen Meadow er formidler der hun underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Hun har bakgrunn som engelsk-, samfunnsfag- og historielærer i videregående skole.

Meld deg på kurset her

 

Publisert 15. jan. 2018 16:05 - Sist endret 26. mars 2018 15:22