2018

Tidligere

Tid og sted: 12. okt. 2018 09:3015:30, HL-senteret

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet av syne? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan skape refleksjon og kritisk tenkning?

Kurset ble gjennomført i fjor og møtte stor interesse og etterspørsel. Derfor setter vi opp ett nytt kurs med temaet undervisning om Holocaust. Kurset vil kombinere bidrag fra i fjor med nye perspektiver og foredragsholdere.

Tid og sted: 13. apr. 2018 09:3015:30, HL-senteret

Hvorfor og hvordan bør vi undervise om folkemord og menneskerettigheter?

Holocaust betegner det største folkemordet i historien. Med massemordet av millioner av mennesker trodde de fleste at et sivilisatorisk nullpunkt var nådd. Men folkemordenes tid var ikke forbi. Både i og utenfor Europa har det blitt begått folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Hvilke muligheter og begrensninger har undervisning om folkemord til å virke forebyggende? Hvilke metoder og vinklinger bør anvendes?

Tid og sted: 13. mars 2018 09:3015:30, HL-senteret

Hvordan kan skolen arbeide mot rasisme og hva kan lærere gjøre gjennom undervisning?

Hva bør lærere vite om elevers opplevelser av rasisme? Hvordan kan vi undervise om temaet, og hvordan kan skolen jobbe forebyggende mot rasisme og diskriminering?

I 2017 kom en undersøkelse fra Antirasistisk Senter som viser at én av tre ungdommer i Norge har opplevd rasisme. I følge HL-senterets befolkningsundersøkelse har 34 % av den norske befolkningen utpregete fordommer mot muslimer. Rasisme og fordommer er en del av elevenes verden og vårt samfunn. Hvordan kan lærere og andre som jobber med elever møte denne utfordringen?