Mellom moralisering og refleksjon i Holocaustundervisning

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Velkommen til lærerkurs på HL-senteret 10. oktober 2017

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet ut av synet? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan sette i gang refleksjon og kritisk tenkning?

Hvordan undervise om Holocaust?

Holocaust er historiens største og mest systematiske folkemord og blir ofte omtalt som det verste eksemplet på sivilisasjonens sammenbrudd. Undervisning om Holocaust og gruppebaserte fordommer byr på dilemmaer og fallgruver, men minst like mye potensial for refleksjon og kritisk tenkning.

 

Kurset vil:

  • gi innsikt i aktuell forskning på Holocaust i Norge og hvordan faghistorisk forskning kan anvendes i klasseromskontekst
  • diskutere faglige og etiske utfordringer i undervisningen av Holocaust
  • drøfte pedagogiske og didaktiske utfordringer, muligheter og metoder for Holocaustundervisning
  • presentere undervisningsopplegg og materiell om temaet
  • diskutere potensiale og begrensninger for Holocaustundervisning på museum


Målgruppe

Kurset retter seg mot lærere på ungdomstrinnet og videregående skole samt museumspedagoger, og andre innen historieformidlingen.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

 

Meld deg på kurset her

Program

09.00 Kaffe, te & frukt  
09.30 Velkommen til HL-senteret Guri Hjeltnes
Direktør HL-senteret
09.40 Hva vet vi om Holocaust i Norge? En samtale med Bjarte Bruland, forfatter av boken «Holocaust i Norge»

Bjarte Bruland
(historiker og forfatter)

Benjamin Geissert
(HL-senteret)

10.30

Hvordan undervise om Holocaust?
Prinsipper, metoder og tilnærminger

Presentasjon av undervisningsmateriell til bruk i klasserommet

Elise Christensen / Kirsten Meadow

(HL-senteret)

12.30 Lunsj

 

13.15 «Kvifor bidrog nordmenn til Holocaust?»

Øystein Hetland

(HL-senteret)
14.15 Teaching about the Holocaust with focus on the perpetrators

Wolf Kaiser
 

(House of the Wannsee Conference, Berlin)

15.15

Formidle Holocaust på museum: hvordan bruker vi HL-senterets permanente utstilling i undervisningen?

Lars Lien

(HL-senteret)

16.00 Slutt  

Kursholdere

Foto: Edvard Thorup

Bjarte Bruland er historiker med Holocaust som spesialfelt. Fra 1996 til 1997 var han medlem av utvalget som undersøkte hva som skjedde med jødenes eiendeler under 2. verdenskrig (Skarpnes-utvalget). Bruland var faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo i perioden 2007–2012. Han har blant annet skrevet boka Øyenvitner i forbindelse med 70-års markeringen for deportasjonen av de norske jødene, og bidratt til en rekke antologier i inn- og utland.
Foto: Edvard Thorup

Dr. Wolf Kaiser worked as Deputy Director of the House of the Wannsee Conference and its Educational Director until 2015. He had taught at a German high-school until 1991. His numerous publications on Holocaust education include the paper Teaching about perpetrators of the Holocaust in Germany, published by UNESCO, 2014. He is a member of the German delegation to the IHRA since 2001.
Øystein Hetland har vært stipendiat ved HL-senterets prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt». Han ferdigstiller nå sin avhandling om tre norske politikammer under andre verdenskrig. Der prøver han å svare på i hvilken grad de nye makthavernes visjoner om et overbevist og lojalt nazistisk norsk politi ble realisert.

Elise Grimsrud Christensen er formidler ved HL-senterets undervisningsavdeling der hun underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA. Hun har bakgrunn som lektor, og har undervist i samfunnsfag KRLE, engelsk og utdanningsvalg i ungdomsskolen.

Benjamin Geissert er formidler ved HL-senterets undervisningsavdeling. Han er medlem i den norske delegasjonen i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) og sitter i organisasjonens arbeidsgruppe om Holocaust Education. Han har bakgrunn som historiker og statsviter og har mange års erfaring fra formidling på museum, bl.a. fra Deutsches Historisches Museum Berlin.
Lars Lien er formidler på HL-senterets undervisningsavdeling. Han er historiker og har doktorgrad fra UiO om antisemittisme i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925. I tillegg var han en del av forskergruppen som utredet hva som skjedde med norske rom før, under og etter 2. verdenskrig, og medforfatter av rapporten "'Å bli dem kvit" (2015).  Han underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler læringsressurser til bruk for lærere og elever i skolen.
Kirsten Hagen Meadow er formidler der hun underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Hun har bakgrunn som engelsk-, samfunnsfag- og historielærer i videregående skole.

 

Meld deg på kurset her

 

Publisert 1. aug. 2017 11:50 - Sist endret 18. sep. 2017 10:56