Historieformidling i endring: mangfold, teknologi og nye perspektiver

Fortellingen om fortiden forandrer seg ut i fra nåtiden og rommer dermed ulike perspektiver, tilnærminger og innfallsvinkler. Dette gjør historie til et spennende, men samtidig utfordrende undervisningsfag. Seminaret vil særlig ta for seg ulike framstillinger av andre verdenskrig, men vil også se på norsk nasjonalhistorie generelt.

T.v. Donau ble senket av motstandsbevegelsen 16. januar 1945. Her heves Donau i 1952.

T.h. 26. november 1942 forlater Donau Oslo med 532 jødiske menn, kvinner og barn om bord. Fire dager senere blir nesten alle drept i Auschwitz.

Gjennom foredrag og diskusjoner vil følgende problemstillinger bli belyst:

  • Hva blir tatt med og hva blir utelatt i norsk nasjonalhistorie?

  • Hvordan blir den samme historien formidlet på ulike måter?

  • Hva slags betydning har digitalisering for historieformidling?

  • Hva slags undervisningsopplegg kan formidle at historien om fortiden ikke er noe statisk?

Seminaret er relevant for både lærere, lærebokforfattere og museumspedagoger.

 

Meld deg på kurset her!

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

                                           Program

9.30-9.45

Velkommen

 

Vibeke Kieding Banik v/HL-senteret

 

9.45-10.30

9. april eller 26. november – Historien om Norge under andre verdenskrig

 

Synne Corell v/UiO

 

10.45-12.00

 

Digitalisering - bruk av Store norske leksikon på nett og norgeshistorie.no

Marte Ericson Ryste tidl. redaktør snl.no

 

Ellen Cathrine Lund faglig leder Norgeshistorie.no

 

 

12.00-12.45

 

 

Lunsj

 

12.45-13.30

 

Tre utstillinger – tre historier: erfaringer fra Gestapokjelleren

 

Georg Kristoffer Fjalsett Formidler v/Stiftelsen Arkivet

 

13.45-14.30

 

Hva bør minnes fra fortiden? På hvilken måte? En refleksjonsøvelse for elever.

 

Vibeke Kieding Banik v/HL-senteret

 

14.30-15.15

 

Omvisning i HL-senterets utstilling for de som ønsker

 

Undervisningsavdelingen v/HL-senteret

 

                                           Kursholdere

 

Related image

Synne Corell har Phd i historie 2010 med avhandlingen (og senere boken) "Krigens ettertid: Okkupasjonshistorien i norske historiebøker." Hun har jobbet mye med jødisk historie og minnekultur og skal snart gå i gang med et nytt forskningsprosjekt på HL-senteret om den økonomiske likvidasjonen av norske jøders formuer.

 

 

 

Marte Ericsson Ryste er tidligere redaksjonssjef og redaktør for historie i Store norske leksikon. Fra 1. mars er hun leder for NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing) i Cappelen Damm Akademisk.

 

 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/iakh/aktuelt/bilder/2017/ellen-cathrine-lund-200.jpg

Ellen Cathrine Lund har ph.d. i historie og er faglig leder for Norgeshistorie.no, Universitetet i Oslos største formidlingssatsing på nett.

 

 

 

 

 

 

Georg Kristoffer Berg Fjalsett er utdannet lektor i historie og jobber som formidler ved Stiftelsen Arkivet. Til grunn for mye av det pedagogiske arbeidet der ligger historiebevissthetstenkning og kritisk vurdering av historiebruk.

 

 

 

 

Vibeke Kieding Banik har Phd i historie 2009 med avhandlingen "Solidaritet og tilhørighet. Norske jøders forhold til Israel 1945-1975". Hun har forsket mye på norsk-jødiske forhold og jobber nå som formidler ved HL-senteret samtidig som hun skriver en bok om norske jøders historie.

Publisert 16. mars 2017 13:22 - Sist endret 22. mars 2017 20:22