Blir det ekstreme normalt? Om gruppefiendtlige og autoritære holdninger i skolen

Skjer det en normalisering av ekstreme og autoritære holdninger i samfunnet og hva betyr en slik utvikling for det forebyggende arbeid i skolen? Velkommen til kurs på HL-senteret.

 

Blir det ekstreme normalt?

Over hele Europa ser vi en tendens til økt polarisering, ofte knyttet til innvandring og flyktningkriser. Populistiske bevegelser og partier slår politisk mynt på en voksende uro for tap av nasjonal identitet og sosial status blant befolkningen i europeiske land. Nyere forskning fra Tyskland viser at negative holdninger mot innvandrere og aggressiv nasjonalisme ikke bare befinner seg på ytre høyre, men også øker blant godt utdannede mennesker i middelklassen – i samfunnets midte. 

Tenke nytt rundt forebygging i skolen?

Myndighetene har lenge satset på å forebygge radikalisering og ekstremisme blant utsatt ungdom som strever med utenforskap og få ressurser, men bør vi tenke nytt på forebyggingsfeltet? 

Dette kurset vil drøfte spørsmål som: 

  • Er ekstreme og autoritære holdninger i ferd med å bli normaliserte i norsk og europeisk kontekst? 
  • Hvordan håndterer vi slike holdninger i klasserommet?
  • Hvilke konsekvenser får normaliseringen av ekstreme holdninger for skolen som skal utdanne morgendagens demokratiske borgere? 

Målgruppe

Lærere, lærerstudenter og andre som er interessert i skolen.

 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

 

Meld deg på kurs 12. mai her.

 

PROGRAM

09.15-09.30 Kaffe, te & frukt  
09.30-09.35 Velkommen til HL-senteret v/ Guri Hjeltnes
(HL-senteret)
09.35-10.00

Blir gruppefiendtlige og autoritære holdninger normalt,
og hva betyr en slik utvikling for det forebyggende arbeid i skolen?

v/ Claudia Lenz

(HL-senteret og Menighetsfakultetet)

10.00-11.00

Hvordan håndtere nedverdigende og hatefulle utsagn i klasserommet?

v/ Solveig Moldrheim

(Raftostiftelsen, Bergen)

11.00-12.00 Menneskerettighetsundervisning og norsk selvtilfredshet

v/ Ådne Valen-Sendstad

(Høgskolen i Sørøst-Norge)

12.00-12.45 Lunsj  
12.45-13.45

Strengthening democracy in school and youth work. The Equality Audit as an example for preventive work in German schools

v/ Britta Kollberg

(Amadeu Antonio Stiftelse, Berlin)

13.45-14.45 Hvordan jobbe med menneskerettigheter og barnekonvensjonen i skolen?

v/ Mette Bjerkaas

(FN-sambandet Øst)

14.45-15.30 Workshop: erfaringsdeling og videreutvikling

v/ Elise Christensen og Kirsten Meadow

(HL-senteret)

15.30-16.00 Omvisning i HL-senterets utstilling for de som ønsker

v/ Benjamin Geissert

HL-senteret

 

Forskerne bak den tyske studien fra Universitetet i Leipzig kommer til Norge, for å diskutere disse spørsmålene med norske samfunnsvitere. I samarbeid med C-REX og Goethe-Institut, blir det dagen før lærerkurset arrangert paneldebatt den 11. mai.  Alle er velkomne å delta også 11. mai. Les mer.

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Goethe-Institut

Publisert 16. mars 2017 12:15 - Sist endret 10. mai 2017 14:45