2017

Tidligere

Tid og sted: 10. okt. 2017 09:0016:00, HL-senteret

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Velkommen til lærerkurs på HL-senteret 10. oktober 2017

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet ut av synet? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan sette i gang refleksjon og kritisk tenkning?

Tid og sted: 12. mai 2017 09:0016:00, HL-senteret

Skjer det en normalisering av ekstreme og autoritære holdninger i samfunnet og hva betyr en slik utvikling for det forebyggende arbeid i skolen? Velkommen til kurs på HL-senteret.

Tid og sted: 3. apr. 2017 09:3014:30, HL-senteret

Fortellingen om fortiden forandrer seg ut i fra nåtiden og rommer dermed ulike perspektiver, tilnærminger og innfallsvinkler. Dette gjør historie til et spennende, men samtidig utfordrende undervisningsfag. Seminaret vil særlig ta for seg ulike framstillinger av andre verdenskrig, men vil også se på norsk nasjonalhistorie generelt.