Norsk politikk overfor nasjonale minoriteter og urfolk

Skolens læreplan sier at elevene skal ha kompetanse om nasjonale minoriteter og urfolks historie, rettigheter og levekår. Samtidig viser forskning at læremidlene ikke er oppdaterte og at det er lite fokus på nasjonale minoriteter i undervisningen. Dette kurset vil vise hvorfor kunnskap om nasjonale minoriteter er relevant for lærere og elever i den norske skolen. Kurset er gratis.

Elisabeth Warscha Karoli med barna Marie, Polikarp, Charles og det som trolig er Regina og Zolo. Polikarp er den eneste som overlevde Holocaust.

Meld deg på kurset her!

Kunnskap om nasjonale minoriteter kan bidra til å belyse generelle utfordringer ved minoritetspolitikken i Norge:

  • Hva er sammenhengen mellom historisk minoritetspolitikk i Norge og minoritetspolitikk i dag?

  • Hva kan forklare forskjeller og likheter i politikken overfor romani, rom, kvener, jøder og skogfinner som nasjonale minoritetene og samene som urfolk på 1900-tallet?

  • Hvordan har velferdsstatens utvikling og andre trekk ved samfunnsutviklingen etter annen verdenskrig virket inn på minoritetenes vilkår?
     
  • I hvilken grad har minoritetspolitikken fra andre halvdel av 1800-tallet og frem til overgangen til 2000-tallet preget minoritetenes tillit og samarbeidsvilje med norske myndigheter?

Program

9:15 Kaffe, te og frukt  
9:30

Undervisning om nasjonale minoriteter og urfolk: Historiens betydning for forståelse av aktuelle utfordringer

Lars Lien, HL-senteret
10:15 Skolen, museer og minoriteter: Utfordringer ved formidling av minoritetshistorie Vidar Fagerheim Kalsås, Universitetet i Agder
11:00 Pause  
11:15 Politikken overfor samer og nasjonale minoriteter og dens virkninger: Utfordringer og muligheter i skolens formidling Ingvill T. Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter og HL-senteret 
12:00 Lunsj  
12:45 Gamle og nylig innvandrede minoriteter: Likheter og forskjeller i politikk og utfordringer Alexa Døving, HL-senteret
13:45 Workshop: hvordan undervise om temaet? Kirsten Meadow, HL-senteret
15:00 Oppsummering og evaluering  
15:30 Slutt  

 

Publisert 20. nov. 2015 20:42 - Sist endret 18. okt. 2016 17:03