Ekstremisme i klasserommet

Terrorangrep og økt polarisering i Europa har igjen aktualisert temaene radikalisering og voldelig ekstremisme, også i klasserommet og for læreren. Hva kan skolen gjøre for å forebygge at ungdom trekkes mot ytterliggående handlinger, bevegelser og ideologier?

Novosibirsk, Russland, 4. november 2011 http://pn14.info/?p=87241

Send inn aktuelle situasjoner fra skolehverdagen

Vi ønsker å løfte frem aktuelle hendelser som kan drøftes på kurset. Skriv til oss om en opplevelse eller situasjon fra din skolehverdag, der ekstreme holdninger eller handlinger kom til uttrykk. Innsendelsene vil være viktige bidrag til kurset. Svarene er anonyme. 

Send inn svar her.

Påmelding

Kurset er fulltegnet. Du kan sette deg på venteliste ved å fylle ut skjema her.

Om kurset

Europeere som slutter seg til voldelige grupper har vært eller er unge, de har tilhørt ulike lokalsamfunn og gått på skole. Et viktig spørsmål som ofte blir stilt, er hva skolen og lokalsamfunnet kan gjøre for å forebygge radikalisering blant sine elever. Hendelsene i november 2015 viser viktigheten av et fortsatt og oppdatert fokus på dette.

HL-senteret arrangerer nå nytt lærerkurs om radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske lærere og skoler er gode i det forebyggende arbeidet, men ikke alle føler seg rustet til å møte denne utfordringen. Dette lærerkurset gir kunnskap om radikalisering og ekstremisme som bakgrunn for å løfte fram noen perspektiver på forebygging. Det gir også anledning til å reflektere rundt og drøfte god praksis. Kurset er for lærere i både grunnskolen og videregående skole.

Noen av spørsmålene vi stiller er:

  • Hva får unge mennesker til å tiltrekkes av ytterliggående ideologier?
  • Hvordan håndtere ytterliggående holdninger og ytringer i klasserommet?
  • Hvilke muligheter har læreren til å forebygge, og hvilke former for beredskap er nødvendig? 

I april 2015 arrangerte HL-senteret lærerkurs om radikalisering og voldelig ekstremisme. Kurset ble raskt fullt og flere stod på venteliste. Vi arrangerer derfor igjen lærerkurs om disse viktige temaene.

Program

9:00 Kaffe serveres  
9:15

Velkommen og innledning

  • Samtale: hvordan angår dette min hverdag?
  • Lærerens pedagogiske kompetanse i møte med radikalisering
Elise Christensen og Peder Nustad, HL-senteret
09:45 Apokalyptisk eksistenskamp og kollektivt selvforsvar Harald Syse, formidler
10:45 Om konspirasjonsteorier og håndtering Kjetil Simonsen, forsker
11:45 Lunsj  
12:30 Hvorfor søker norsk ungdom til ekstremistisk islam? Hvem er de? Linda Noor, Minotenk
13:30 Forebygging i skolen - casediskusjoner og prinsipper Elise Christensen og Peder Nustad, HL-senteret og Dembra
15:15 Oppsummering og evaluering  
15:30 Slutt  

 

Publisert 20. nov. 2015 20:41 - Sist endret 30. mars 2016 10:14