2016

Tidligere

Tid og sted: 31. okt. 2016 09:3015:30, HL-senteret

Skolens læreplan sier at elevene skal ha kompetanse om nasjonale minoriteter og urfolks historie, rettigheter og levekår. Samtidig viser forskning at læremidlene ikke er oppdaterte og at det er lite fokus på nasjonale minoriteter i undervisningen. Dette kurset vil vise hvorfor kunnskap om nasjonale minoriteter er relevant for lærere og elever i den norske skolen. Kurset er gratis.

Tid og sted: 4. apr. 2016 09:1515:30, HL-senteret

Terrorangrep og økt polarisering i Europa har igjen aktualisert temaene radikalisering og voldelig ekstremisme, også i klasserommet og for læreren. Hva kan skolen gjøre for å forebygge at ungdom trekkes mot ytterliggående handlinger, bevegelser og ideologier?