Ekstremisme i klasserommet: når ungdom tiltrekkes av ytterliggående ideologier

Hva er radikalisering? Hva er skolens bidrag i samfunnets innsats mot voldelig ekstremisme? Kurset gir økt kunnskap om radikalisering og ekstreme miljøer i Norge, og kompetanse til å håndtere radikalisering og ytterliggående holdninger i skolen.

Westgate shoppingsenter

I september 2013 angrep væpnede menn shoppingsenteret Westgate i Nairobi, Kenya. Minst 67 personer ble drept, over 175 ble skadet. Blant terroristene var en 23 år gammel mann fra Larvik.

Kurset er avholdt.

Trusselen fra ulike aktører med en ekstremt voldelig ideologi har stor oppmerksomhet i dagens samfunn. 22. juli 2011 viste hvordan anti-muslimsk høyreekstremisme kan brukes som begrunnelse for vold mot sivile. Terrorhandlingene i Paris 7. januar i år er det seneste eksempelet på terror med utgangspunkt i en ekstremt voldelig islamistisk ideologi. I Norge er det frykt for hva unge som rekrutteres til IS eller andre ekstremistiske fraksjoner i Syria og Irak er med på der og hva de kan komme til å gjøre når de kommer tilbake.

Europeisk ungdom som slutter seg til voldelige grupper, har vært eller er unge, de har tilhørt ulike lokalsamfunn og gått på skole. Dermed blir et viktig spørsmål hva skolen og lokalsamfunnet kan gjøre for å forebygge slik radikalisering. Dette lærerkurset gir kunnskap om radikalisering, ekstremisme og terror, som bakgrunn for å løfte fram noen perspektiver på forebygging. Noen av spørsmålene vi stiller er:

  • Hva får unge mennesker til å tiltrekkes av ytterliggående ideologier?
  • Hva må man vite om hvordan radikalisering skjer for å kunne gripe inn og gjøre noe?
  • Hva motiverer terrorister?
  • Hvordan takle ytterliggående holdninger og synspunkter fra ungdom?
  • Hvilken rolle kan skolen spille i arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme?
  • Hvilke redskaper for forebygging finnes i den norske skolens arbeid med fag og læringsmiljø?

Innledere:

Therese Sandrup -FFI

Yousef Assidiq - Just Unity

Johannes Due Enestad - HL-senteret/ FFI

Harald Syse - HL-senteret

Cecilie Stokke - Asker og Bærum politikammer

Solveig Moldrheim - RAFTO

Peder Nustad - HL-senteret

 

 

Publisert 15. jan. 2015 10:02 - Sist endret 23. sep. 2015 08:39