Kurs for lærere: Nazismen og Holocaust

HL-senteret inviterer til kurs om nazistenes raseideologi og utryddelsesprosjekt. Kurset vil ta opp antisemittisme og rasisme, og trekke linjer fram til ekstremisme i dag. Didaktiske spørsmål knyttet til Holocaust- og folkemordsundervisning vil også belyses.

Nazistiske propagandaplakter: Til venstre partiplakat for NSDAP og til høyre plakat for den antisemittiske propagandafilmen "Der Ewige Jude" fra 1940.

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen.

 

Programmet

 

Pris

Kursavgift kr 300,- inkluderer lunsj begge dager.

Påmelding

Påmelding via nettskjema.

Temaer

  • Nazistenes utryddelsesprosjekt
  • Holocaust i Norge
  • Hva er folkemord og hvordan undervise om temaet?
  • Nazistenes forestilling om apokalyptisk eksistenskamp og noen paralleller til nåtid
  • Rasetenkningens historie
  • Antisemittisme før og nå
  • Holocaust på film: Om bruk av film i undervisningen
  • Forfølgelsene 1933-1945 sett fra Norge. Primærkilder i undervisningen
  • Omvisning i HL-senterets utstilling i et didaktisk perspektiv

 

Publisert 6. jan. 2014 10:11 - Sist endret 5. sep. 2018 10:44