Nasjonalstat og etnisitet i 200 år

Årets grunnlovsjubileum gir anledning til å se nærmere på hvordan den norske nasjonalstaten har påvirket ulike etniske gruppers levekår og følelse av tilhørighet. HL-senteret arrangerer jubileumskurs for historielærere i videregående skole.

Postkort fra jubileet i 1914. Foto: Wikimedia Commons.

Målgruppe

Lærere i videregående skole og lærerutdannere.

Pris

Kursavgift kr 300,- inkluderer lunsj begge dager.

Påmelding

Fyll ut skjemaet under.

Program

Tirsdag 21. oktober
09:15 Kaffe serveres
09:30 Introduksjon, ved Harald Syse
09:45 Veien til paragrafen, ved Håkon Harket
10:45 Kriminalitetskontroll ved Europas yttergrenser, ved Katja Franko Aas
11:45 Lunsj
12:30 Romanifolkets møte med storsamfunnet i 200 år, ved Johanne Bergkvist og Kai-Samuel Vigardt
13:30 Å være jøde i Norge, ved Vibeke Moe
14:30 Hvordan har statene påvirket menneskers bevegelsesmuligheter? ved Knut Kjeldstadli
15:30 Slutt
Onsdag 22. oktober
08:45 Kaffe serveres
09:00 Omvisning i undervisningsutstillingen «Nasjonen feirer seg selv», ved Harald Syse
09:30 Norske roms historie i Norge 1860-1956, ved Lars Lien
10:30 Sekulære, islamister og jihadister? Om muslimer i Norge, ved Lars Gule
11:30 Lunsj
12:15 Nazistenes «okkupasjon» av den norske kulturarven, ved Terje Emberland
13:15 Nasjon, stat, nasjonalstat? ved Peter Normann Waage
14:15 Samene og storsamfunnet - fornorskingspolitikken og ettertiden, ved Hadi Lile
15:15 Slutt

 

Publisert 9. des. 2014 13:49