Nazisme og Holocaust i litteraturen

Litteratur har en viktig funksjon i bearbeidingen av fortidens hendelser. Samtidig kan litteratur også være kilde til historisk kunnskap og innsikt. HL-senteret arrangerer kurset "Nazisme og Holocaust i litteraturen" for norsk, engelsk og samfunnsfagslærere i ungdomsskolen. Kurset er også åpent for bibliotekarer og andre interesserte.

Kurset vil gi eksempler fra skjønnlitteratur, sakprosa, biografier og sammensatte tekster. Foto: HL-senteret.

Kurset vil blant annet drøfte følgende spørsmål:

  • Hvordan kan vi bruke eksempler fra litteratur i undervisningen om nazisme og Holocaust?
  • Hvordan håndterer vi litteratur som blander fakta og fiksjon?
  • Hva skjer med romanene Gutten i den stripete pyjamasen og Saras nøkkel i overgang fra bok til film?
  • Hvilke politiske holdninger hos Hamsun kom til uttrykk i hans sakprosa og skjønnlitteratur?
  • Hvordan kommer stereotypier av jøder til uttrykk i etterkrigstidas populærkultur?

I kurset vil litteraturvitere, historikere, forfattere og didaktikere vise hvordan ulike sjangere belyser Holocaust og nazisme, og gi innfallsvinkler til hvordan litteratur og sammensatte tekster kan brukes i samfunnsfags-, språk- og norskundervisningen.

Program finnes her

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen. Kurset er også åpent for andre interesserte.

Pris

Kursavgift kr 300,- inkluderer lunsj begge dager.

 

 

For mer informasjon, kontakt undervisningsavdelingen.

Publisert 24. okt. 2014 12:19 - Sist endret 27. okt. 2014 09:38