2014

Tidligere

Tid og sted: 29. okt. 2014 09:0030. okt. 2014 15:30, HL-senteret

Litteratur har en viktig funksjon i bearbeidingen av fortidens hendelser. Samtidig kan litteratur også være kilde til historisk kunnskap og innsikt. HL-senteret arrangerer kurset "Nazisme og Holocaust i litteraturen" for norsk, engelsk og samfunnsfagslærere i ungdomsskolen. Kurset er også åpent for bibliotekarer og andre interesserte.

Tid og sted: 21. okt. 2014 09:0022. okt. 2014 15:00, HL-senteret, Bygdøy

Årets grunnlovsjubileum gir anledning til å se nærmere på hvordan den norske nasjonalstaten har påvirket ulike etniske gruppers levekår og følelse av tilhørighet. HL-senteret arrangerer jubileumskurs for historielærere i videregående skole.

Tid: 28. apr. 201429. apr. 2014

HL-senteret inviterer til kurs om nazistenes raseideologi og utryddelsesprosjekt. Kurset vil ta opp antisemittisme og rasisme, og trekke linjer fram til ekstremisme i dag. Didaktiske spørsmål knyttet til Holocaust- og folkemordsundervisning vil også belyses.

Tid og sted: 9. apr. 201410. apr. 2014, HL-senteret, Bygdøy

Første verdenskrig representerte en kulturell, politisk og verdimessig katastrofe for Europa, og beredet grunnen for radikale og totalitære politiske massebevegelser. HL-senteret ønsker med dette kurset å belyse nazismen og kommunismen i sammenheng.