Kurs for lærere: Nazisme og folkemord - om utryddelsespolitikk og fiendebilder

HL-senteret inviterer til kurs om nazistenes raseideologi og utryddelsesprosjekt. Kurset vil ta opp antisemittisme og rasisme og trekke linjer fram til ekstremisme i dag. Didaktiske spørsmål knyttet til Holocaust- og folkemordsundervisning vil også belyses.

Nazistiske propagandaplakter: Til venstre partiplakat for NSDAP og til høyre plakat for den antisemittiske propagandafilmen "Der Ewige Jude" fra 1940.

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskolen

 

Pris:

Kursavgift kr 300,- 

Inkluderer lunsj begge dager

 

Påmelding:

Påmeldning skjer via skjema nederst på siden

 

Innhold:

  • Nazistenes utryddelsesprosjekt
  • Holocaust i Norge
  • Hva er folkemord og hvordan undervise om temaet?
  • Nazistenes forestilling om apokalyptisk eksistenskamp og noen paralleller til nåtid
  • Rasetenkningens historie
  • Antisemittisme før og nå
  • Holocaust på film. Om bruk av film i undervisningen
  • Forfølgelsene 1933-1945 sett fra Norge. Primærkilder i undervisningen
  • Omvisning i HL-senterets utstilling i et didaktisk perspektiv

 

 

Publisert 13. mars 2013 13:01 - Sist endret 15. apr. 2013 12:17