Kurs for lærere: Nazisme og Holocaust i litteraturen

Litteratur har en viktig funksjon i bearbeidingen av fortidens hendelser, ikke minst andre verdenskrig. På hvilke måter belyser norsk litteratur nazisme og Holocaust? Hvor går grensene mellom fakta og fiksjon når Holocaust fremstilles litterært? Hvordan kan vi lese verk av forfattere med nazistiske sympatier? På kurset vil litteraturvitere, historikere, forfattere og didaktikere gi ulike innfallsvinkler til hvordan litteratur generelt, og skjønnlitteratur spesielt, kan brukes når nazisme og Holocaust tas opp i norsk- og historieundervisning.

Kurset vil inkludere eksempler fra mange ulike litterære sjangre. Foto: HL-senteret.

Målgruppe

Norsk- og historielærere i videregående skole

Pris

Kursavgift kr 300,-

Inkluderer lunsj begge dager

Påmelding:

Påmelding via nettskjema.

Påmelding kan også skje via epost til undervisning@hlsenteret.no

Klikk her for program

Temaer:

  • Hvor går grensene for å dikte? Å skrive skjønnlitterært om Holocaust
  • Norske tidsvitneskildringer
  • Bøker fra hylla med Holocaustlitteratur
  • De norske jødene og Holocaust: En forfattertilnærming
  • Kilder til opplevelse og erkjennelse: skjønnlitterære fremstillinger av nazismens vesen
  • Nye blikk på Hamsun, nazismen og antisemittismen
  • Rolf Jacobsen og Nasjonal Samling
  • Norsk facisme som kriminallitteratur
  • Om bruk av skjønnlitteratur i undervisningen
  • Omvisning i HL-senterets permanente utstilling
Publisert 4. sep. 2013 16:00 - Sist endret 11. feb. 2014 13:09