Kurs for lærere: Fakta og forestillinger om minoriteter

Oppfatninger om minoriteter i Norge er ofte preget av stereotypier. Hvilke forestillinger om  «de andre» dominerer, og hvordan og hvorfor oppstår disse? Hva er fakta og hva er fordommer?

Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om norske minoriteter. Vi vil også diskutere forholdet mellom majoritet og minoritet i et samfunn, og undersøke historiske og nåtidige forestillinger om samer, romanifolk, rom, jøder og muslimer.

Denne vaskepulverreklamen fra 1922 spilte på etablerte fordommer mot rom. Teksten som akkompagnerte illustrasjonen var: «Jeg er en Zigeuner! Man kalder mig løgner, men nu vil jeg tale sandhet: Bruk TOMTEN’s pulver i vandet og tøiet vil bli et andet!” (Aftenposten 18/9 1922)

Kursavgift:

Kursavgift kr 300,-

Inkluderer lunsj begge dager

 

Påmelding:

Påmelding via skjema nederst på siden

 

 

Klikk her for program

 

 

 

 

 

 

Innhold:

Alexa Døving

Hva er en minoritet - og hvorfor er de så synlige? Et innledende foredrag om minoritetsbegrepet og om fenomenet fordommer.

Knut Kjeldstadli

Om statens politikk overfor minoriteter - historisk og i dag.

Lars Gule

Sekulære, islamister og jihadister? Om muslimer i Norge.

Hadi Lile

“Jeg synes de kan være som andre norske folk.” Forestillinger om det samiske folk sett i lys av historiske og menneskerettslige perspektiver.

Chalak Kaveh

Oppdragelsen av sigøynere. - Om norske og europeiske sigøynere.

Kai-Samuel Vigardt og Johanne Bergkvist

Romanimanus rakrar avri! Romanifolkets egne historier.

Håkon Harket

Den norske grunnloven 1814 og «jødeparagrafen»

Vibeke Moe

Fakta og forestillinger om jøder.

Alexa Døving

"Å skjære forhuden av et forsvarsløst barn." Islam og jødedom i norsk presse: Hvordan vinkles nyhetssaker og debatter og i hvilken grad synliggjør de forestillinger om norskhet?

Peder Nustad

Rasisme og gruppetenkning

 

Publisert 18. sep. 2013 13:22 - Sist endret 25. okt. 2013 13:00