Kurs for lærere: Europas totalitære tidsalder

Første verdenskrig representerte en kulturell, politisk og verdimessig katastrofe for Europa, og beredet grunnen for radikale og totalitære politiske massebevegelser. HL-senteret ønsker med dette kurset å belyse nazismen og kommunismen i sammenheng.      

Valgplakat for det tyske kommunistpartiet KPD til venstre og NSDAP til høyre.

Målgruppe

Lærere i videregående skole og lærerutdannere. 

Pris

Kursavgift kr 300,- inkluderer lunsj begge dager.

Påmelding

Til undervisning@ hlsenteret.no innen 20. mars.

Innhold

Dag Einar Thorsen Veien fra Weimar til Auschwitz og videre til Pankow
Øystein Hetland SS-generasjonen
Lars Lien "Kommunisme er jødisme". Frykten for "den jødisk-materialistiske ånd" i norsk presse på 1920-tallet
Anton Weiss-Wendt The intertwined History of Political Violence in the Soviet Union and Nazi Germany: The Case Study of Helmut Weiss
Nina Lyng-Vagstein Idealer og pedagogikk i nazistisk ungdomsoppdragelse
Harald Syse Norsk presses dekning av forfølgelsene 1933-1945. Presentasjon av undervisningsmateriale
Johannes Due Enstad Stalinistregimets rolle under sultkatastrofen i Ukraina og Den store terroren
Bernt Hagtvet Adolf Eichmann - mannen som holdt sin indre svinehund i sjakk. Et tilbakeblikk på rettssaken mot Eichmann etter 50 år.
Harald Syse Hukommelse i stål og stein. Presentasjon av undervisningsmateriale
Peder Nustad Omvisning i HL-senterets permanente utstilling
 

 

Publisert 4. feb. 2013 09:44 - Sist endret 12. apr. 2013 15:29