2013

Tidligere

Tid og sted: 5. nov. 20136. nov. 2013, HL-senteret

Oppfatninger om minoriteter i Norge er ofte preget av stereotypier. Hvilke forestillinger om  «de andre» dominerer, og hvordan og hvorfor oppstår disse? Hva er fakta og hva er fordommer?

Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om norske minoriteter. Vi vil også diskutere forholdet mellom majoritet og minoritet i et samfunn, og undersøke historiske og nåtidige forestillinger om samer, romanifolk, rom, jøder og muslimer.

Tid og sted: 30. okt. 201331. okt. 2013, HL-senteret, Bygdøy

Litteratur har en viktig funksjon i bearbeidingen av fortidens hendelser, ikke minst andre verdenskrig. På hvilke måter belyser norsk litteratur nazisme og Holocaust? Hvor går grensene mellom fakta og fiksjon når Holocaust fremstilles litterært? Hvordan kan vi lese verk av forfattere med nazistiske sympatier? På kurset vil litteraturvitere, historikere, forfattere og didaktikere gi ulike innfallsvinkler til hvordan litteratur generelt, og skjønnlitteratur spesielt, kan brukes når nazisme og Holocaust tas opp i norsk- og historieundervisning.

Tid og sted: 29. apr. 201330. apr. 2013, HL-senteret, Bygdøy

HL-senteret inviterer til kurs om nazistenes raseideologi og utryddelsesprosjekt. Kurset vil ta opp antisemittisme og rasisme og trekke linjer fram til ekstremisme i dag. Didaktiske spørsmål knyttet til Holocaust- og folkemordsundervisning vil også belyses.

Tid og sted: 9. apr. 201310. apr. 2013, HL-senteret, Bygdøy

Første verdenskrig representerte en kulturell, politisk og verdimessig katastrofe for Europa, og beredet grunnen for radikale og totalitære politiske massebevegelser. HL-senteret ønsker med dette kurset å belyse nazismen og kommunismen i sammenheng.