Lærerkurs: Den nazistiske staten, Holocaust og ettertiden

HL-senteret inviterer til lærerkurs om den nazistiske staten og den nazistiske masseutryddelsespolitikken i Norge og det øvrige Europa. Vi ser også på det ideologiske bakteppet og trekker historiske linjer frem til i dag. Deltakerne får tips til kilder og undervisningsopplegg, og vi vil diskutere didaktiske innfallsvinkler.

Restene etter det ene gasskammeret i Auschwitz-Birkenau. Foto: HL-senteret

 

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet.

Pris

Kurset er gratis, og inkluderer lunsj begge dager.

Påmelding

Vi har fortsatt noen ledige plasser. Send en e-post til undervisning@hlsenteret.no.

 

Program

Onsdag 2. mai
09.15 Kaffe serveres
09.30 Velkommen
09.35 Pedagogisk snadder: Ansvarskort
10.00 Holocaust i Norge og flukten til Sverige. Erfaringer fra undervisning ved Jødisk Museum i Oslo: Mats Tangestuen
11.00 Myten om skrivebordsmorderen: Øystein Hetland
12.00 Lunsj
12.45 Rasismens og antisemittismens historie - kontinuitet og brudd: Peder Nustad
13.45 Høyreekstreme strømninger fra nasjonalsosialismen til  ”Gates of Vienna”: Harald Syse
14.45 Folkemord i internasjonal rett: Peder Nustad
15.15 Omvisning i HL-senterets permanente utstilling
16.15 Slutt
   
Torsdag 3. mai
09.00 Pedagogisk snadder: Kartressurs, folkemord.no, begrepsdomino og hjemmeside
09.30 Hverdagsliv under okkupasjonen: Guri Hjeltnes
10.30 Idealer og pedagogikk i nazistisk ungdomsoppdragelse: Nina Lyng-Vagstein
11.30 Hukommelse i stål og stein: monumenter og minnesmerker i undervisningen:  Peder Nustad
12.15 Lunsj
13.00 Himmlers Norge: Terje Emberland
14.00 Fortiden på lerret – om film i undervisning om Holocaust: Harald Syse - filmklippene til nedlastning
15.00 Oppsummering
15.15 Slutt
 
Publisert 10. mai 2012 15:26 - Sist endret 22. mai 2012 13:50