Kurs for lærere på mellom- og ungdomstrinnet: Europeisk jødedom og nåtidig antisemittisme

Temaer som tas opp gjennom forelesninger og diskusjoner er jødenes historie i Norge og Europa, forestillinger om jøder i forskjellige sosiale og religiøse grupper i Norge, presentasjon av nåtidige former for antisemittisme og se nærmere på debatten om omskjæring av gutter. Kurset er et samarbeid mellom HL-senteret og Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. 

Målgruppe:
Lærere fra 5. til 10. trinn
Pris:
Kurset er gratis og inkluderer lunsj.
Påmelding:
Send en epost til undervisning@hlsenteret.no eller fyll ut skjemaet nedenfor.

 

Tid Hva Hvem
09.00 Velkommen – og introduksjon Undervisningsavdelingen
09.10 Europeiske jøder – og jødedommer i Europa Einhart Lorenz
10.00 pause  
10.10 Norske jøder – og jødedommer i Norge Vibeke Kieding Banik
11.00 pause  
11.10 Workshop: Antisemittisme: hva er det? Undervisningsavdelingen
11.40 – 12.25 Lunsj med foredrag: Debatten om omskjæring av gutter Leif Knutsen
12.40 Workshop: Hva antisemittisme kan være Undervisningsavdelingen + alle
13.10 Forestillinger om jøder Einhart/Vibeke /Kjetil/Øivind
14.30 pause  
14.40 Antisemittisme i Norge? Vibeke Moe
15.30 Slutt / omvisning i utstillingen Undervisningsavdelingen
16.15 Helt slutt  

Vi serverer kaffe fra kl 08.30.

Bekreftede innledere er

 

Vibeke Kieding Banik er postdoktor ved UiO og har forsket på jøder i Norge og sionisme;

Øivind Kopperud er forsker HL-senteret og arbeider med en doktorgrad om kirkens syn på jøder og jødedom;

Einhart Lorenz er professor emeritus UiO og forfatter av flere bøker om jøder, jødedom, Holocaust og antisemittisme;

Vibeke Moe er forskningsrådgiver HL-senteret og sekretær for "Antisemittisme i Norge?";

Kjetil Simonsen er stipendiat HL-senteret og har arbeidet med bondebevegelsen i mellomkrigstiden og antisemittisme.

Til høyre er det en rekke korte hefter knyttet til kursets tema, samt rapporten "Antisemittisme i Norge?". Disse utgjør en sentral bakgrunn for kurset.

Det vil også bli anledning til å se HL-senterets utstilling mot slutten av dagen.

Publisert 17. okt. 2012 09:11 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09