2012

Tidligere

Tid og sted: 16. okt. 2012 09:0016:00, HL-senteret, Villa Grande, Bygdøy

Temaer som tas opp gjennom forelesninger og diskusjoner er jødenes historie i Norge og Europa, forestillinger om jøder i forskjellige sosiale og religiøse grupper i Norge, presentasjon av nåtidige former for antisemittisme og se nærmere på debatten om omskjæring av gutter. Kurset er et samarbeid mellom HL-senteret og Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. 

Tid og sted: 2. mai 2012 09:153. mai 2012 15:15, HL-senteret

HL-senteret inviterer til lærerkurs om den nazistiske staten og den nazistiske masseutryddelsespolitikken i Norge og det øvrige Europa. Vi ser også på det ideologiske bakteppet og trekker historiske linjer frem til i dag. Deltakerne får tips til kilder og undervisningsopplegg, og vi vil diskutere didaktiske innfallsvinkler.