Lærerkurs: Den nazistiske staten, Holocaust og andre folkemord

Kurset formidler kunnskap om den nazistiske staten, Holocaust og andre folkemord, og drøfter didaktiske innfallsvinkler og gir tips til kilder og undervisning. Kurset diskuterer også linjer mellom fortid og nåtid.

Målgruppe: Lærere på ungdomstrinnet.
Pris: Kurset er gratis, og inkluderer lunsj begge dager.
Påmelding: Send en e-post til undervisning@hlsenteret.no innen 15. april.

Kurset belyser følgende temaer:

1. Folkemord
 • Å sammenlikne ulike folkemord i undervisningen - hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Massedrap i Srebrenica og folkemord i Rwanda 
 • Bruk av nettstedet www.folkemord.no i undervisningen  

2. Framveksten av nazismen
 • Hvordan forklare fremveksten av nazismen og den nazistiske staten?
 • Nazistisk ideologi og sammenlikninger med andre totalitære ideologier
 • Forslag til konkrete undervisningsopplegg

3. Nazi-Tysklands utryddelsespolitikk
 • Ulike offergrupper: jøder, slaviske folkegrupper, rom, funksjonshemmede, sovjetiske krigsfanger, politiske motstandere, homofile, Jehovas vitner og andre
 • Rasekrig i øst: «Lebensraum» og «arisierung» basert på rasebiologiske forestillinger
 • Bruk av primærkilder i undervisning om Holocaust i Norge

4. Antisemittisme og andre gruppefordommer
 • Antisemittismens historiske røtter
 • Antiziganisme - forestillinger og fordommer mot romfolket  
 • Fordommer mot jøder og muslimer i dag  

5. Film i undervisningen
 • Hva finnes av film om folkemord, hvor finnes det og hvordan kan det brukes?
 • Undervisningsopplegg med tre filmer om norsk okkupasjonshistorie
 • Gratis DVD med filmklipp deles ut

6. Å undervise på og om minnesteder
 • Didaktiske verktøy for arbeid med lokale minnesteder og åsteder
 • Minnestedene Auschwitz og Akershus som eksempler 
 • Omvisning i HL-senterets utstilling
 Bilderettigheter: United States Holocaust Memorial Museum

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34