Kurs for historielærere VGS: Fra Grini til Auschwitz. Krigen i nasjonal bevissthet.

Kurset vil ta opp temaer som norske gjerningsmenn, norske bedrifters bruk av russiske krigsfanger og deportasjonen av de norske jødene, og se på hvordan historieskrivningen har endret seg i etterkrigstidens ulike faser. Vi belyser og diskuterer hvordan undervisningen kan formidle at fremstillingene av historien er i endring.

Hvordan har 2. verdenskrig endret seg i vår nasjonale bevissthet? Hvordan kan lærere undervise om historieskriving og minnekultur i klasserommet? Hvilke temaer gjør seg gjeldende nå som ikke var det før?

Pris:
Kurset er gratis, inkludert lunsj begge dager. Deltakerne dekker selv reise og eventuell overnatting i Oslo.

Dette er noen av innleggene:

  • Norske bedrifters bruk av russiske krigsfanger – et belyst tema? (Bjørn Westlie)
  • Om nazileirene i den norske historiebevisstheten. (Jon Reitan)
  • Bruk av tidsvitner og personlige skildringer i undervisningen. (Anette Storeide)
  • Minnesmerker, monumenter og motmonumenter. (Trond Risto Nilssen)
  • Okkupasjonstid og Holocaust i kjønnsperspektiv. (Claudia Lenz)


Påmelding:
Søknad om deltakelse sendes til undervisning@hlsenteret.no
Kurset har 30 plasser som fylles opp fortløpende.
Siste frist for påmelding: Torsdag 24. februar.

Publisert 6. okt. 2011 09:34