Kurs for lærere i ungdomsskolen: Den nazistiske stat, folkemord og minnekultur

Kurs for lærere i ungdomsskolen om den nazistiske staten og Holocaust. Kurset berører også folkemord begått etter 2. verdenskrig, samt konspirasjonsforestillinger i dagens Europa.

NSDAP holder årsmøte i Nürnberg 1927.

Kurset berører følgende temaer: 

  • Fremveksten av nazismen og nazi-Tyskland
  • Holocaust med vekt på Norge
  • SS, Himmler og politiet i Norge
  • Rasismen og rasebiologien
  • Folkemordet i Rwanda 1994
  • Frykten for Eurabia
  • Filmer om Holocaust og andre verdenskrig
  • Antisemittisme i europeisk historie
  • Skolereiser og minnekultur

Kurset er gratis.
Påmelding: undervisning@hlsenteret.no

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 7. nov. 2011 09:46