2011

Tidligere

Tid: 14. nov. 201115. nov. 2011

Kurset retter seg mot lærere i videregående skole, og utforsker hvordan nazisme, nazistisk okkupasjon og utryddelsespolitikk har vært med på å forme norske og europeiske tankesett. 

Tid og sted: 24. okt. 201125. okt. 2011, HL-senteret

Kurs for lærere i ungdomsskolen om den nazistiske staten og Holocaust. Kurset berører også folkemord begått etter 2. verdenskrig, samt konspirasjonsforestillinger i dagens Europa.

Tid og sted: 2. mai 20113. mai 2011, HL-senteret, Bygdøy, Oslo.

Kurset formidler kunnskap om den nazistiske staten, Holocaust og andre folkemord, og drøfter didaktiske innfallsvinkler og gir tips til kilder og undervisning. Kurset diskuterer også linjer mellom fortid og nåtid.

Tid og sted: 7. mars 20118. mars 2011, HL-senteret på Bygdøy

Kurset vil ta opp temaer som norske gjerningsmenn, norske bedrifters bruk av russiske krigsfanger og deportasjonen av de norske jødene, og se på hvordan historieskrivningen har endret seg i etterkrigstidens ulike faser. Vi belyser og diskuterer hvordan undervisningen kan formidle at fremstillingene av historien er i endring.