Kurs for lærere

På denne siden finner du kommende og tidligere lærerkurs som avholdes på HL-senteret. Kursene retter seg særlig mot lærere i ungdomsskolen og videregående skole, men også andre som arbeider med formidling til barn og unge. 

Dersom du ser at vi tidligere har hatt kurs du ønsker deg igjen eller har forslag til nye kurs, ta kontakt med undervisningsavdelingen per epost på undervisning@hlsenteret.no 

 

 

Tidligere

Tid og sted: 10. nov. 2022 09:0015:00, Senter for studier av Holocaust

I år markeres det 80 år siden deportasjonene av norske jøder ved DS Donau fra Akershuskaia 26. november 1942. Hvor står undervisningen om Holocaust nå? Kurset baserer seg på oppdatert kunnskap og utgitt forskning på folkemordet, og vi ønsker å utforske muligheter og de eventuelle didaktiske fallgruver ved å inkludere norske romer som offergruppe i vår undervisning om Holocaust. 

Undervisningsavdelingen ved HL-senteret vil også presentere et nytt undervisningsopplegg som er tilpasset skolens kompetansemål.

 

Påmelding kan gjøres via denne lenken, eller nederst på denne siden.

Kursets innhold retter seg i hovedsak mot lærere i ungdomsskolen og videregående skole, men er også åpent for studenter og andre interesserte. 

 

Kurset er gratis. 

 

Kurset vil også strømmes her på våre nettsider. 

 

Tid og sted: 28. mars 2022 10:0015:00, HL-Senteret

 

Mange ungdommer er genuint opptatt av likeverd og rettferdighet, og temaet hverdagsrasisme engasjerer unge mennesker som vokser opp i vårt mangfoldig samfunn.

Meld deg på her! 

Tid og sted: 4. nov. 2021 09:0011. apr. 2021 15:30, HL-senteret

Holocaust er kommet på timeplanen med fagfornyelsen. Men hvordan undervise om folkemordet? Dette lærerkurset tar opp ulike aspekter og vil samtidig presentere undervisningsopplegg som er tilpasset skolens kompetansemål.

Kurset spør særlig om hvordan vi fremmer kritisk og reflektert tenkning om Holocaust ved help av kildearbeid, og vil samtidig fokusere på hvordan lokale perspektiver kan hjelpe elevene til å forstå hvordan folkemordet kunne finne sted. Det er delvis basert på International Holocaust Remembrance Alliances nye veiledning om undervisning om Holocaust. Denne veiledningen vil også bli delt ut på kurset.

 

Påmelding gjøres her. Kurset arrangeres i samarbeid med Falstadsenteret og er gratis.

Tid og sted: 25. okt. 2021 09:30, HL-senteret

Daglig omgir vi oss med statuer, bygninger, kunstverk og gatenavn som referer til historiske personer eller hendelser. De er offentlige uttrykk for hva vi mener er viktig å minnes, og er med på å forme vår oppfatning om fortiden. Samtidig er ikke forståelsen av dem hugget i stein – fortidens helter kan bli framtidens overgripere. Minnekultur kan også være et utrykk for det vonde, brutale og ubegripelige – historisk hendelser mange ikke ønsker å omgi seg med i sin hverdag eller sitt nærmiljø.

Tid og sted: 30. aug. 2021 08:30, Falstadsenteret

Hvordan fremmer vi kritisk og reflektert tenkning om Holocaust og utvikler egne og elevenes evner til å møte benektelse og forvrengning av Holocaust?

Tid og sted: 12. apr. 2021 09:3014:30, digitalt

Hvordan skal vi håndtere slike temaer og spørsmål i historieundervisningen i klasserommet? Hva er egentlig et kontroversielt tema, når kan det være omstridt og for hvem? Hvordan påvirker det undervisningen vår, men hvordan kan det også engasjere elevene?

 

Tid og sted: 19. okt. 2020 09:0015:00, HL-senteret

HL-senteret inviterer til et nytt lærerkurs 19. oktober. Denne gangen har vi fokus på hvordan man kan tematisere rasisme i skolen.

Tid og sted: 27. apr. 2020 10:0011. mai 2020 22:00, Digitalt

På grunn av koronakrisen er HL-senterets lærerkurs 27. april digitalisert. Siden mange lærere er opptatt med hjemmeundervisning, legger vi ut opptak slik at kan alle se foredragene ved anledning - også de som ikke var påmeldt i utgangspunktet. Lærerkurset retter fokus både på selve fagfornyelsen og undervisning av folkemord, politisk ideologi og konspirasjonsteorier. 

Tid og sted: 10. okt. 2019 09:0015:30, HL-senteret

Et lærerkurs om muligheter og utfordringer i undervisningen

HL-senteret inviterer til lærerkurs med fokus på hvordan vi kan undervise om urfolk i inn- og utland. Kurset vil gi inspirasjon og dele erfaringer knyttet til undervisning om samer, samt urfolk i andre land ved å diskutere faglige og pedagogiske problemstillinger.

Tid og sted: 7. mai 2019 09:0015:30, HL-senteret

Hvordan kan vi undervise elever om Holocaust og andre folkemord i et sammenliknende perspektiv? Kan folkemord være et tverrfaglig tema?

Velkommen til lærerkurs på HL-senteret!

Tid og sted: 11. mars 2019 09:0015:30, HL-senteret

Konspirasjonsteorienes kjennetegn, funksjon og fascinasjon

Ønsket om enkle forklaringer på komplekse spørsmål kan gjøre konspirasjonsteorier appellerende. Hvilken rolle har konspirasjonsteorier i samfunnet og spesielt norsk skole i dag? Med dette kurset ønsker vi å diskutere utvalgte konspirasjonsteorier, deres opphav, kjennetegn og virkning, og se nærmere på hvordan dette påvirker forestillinger og holdninger i samfunnet og særlig blant norsk ungdom i dag.

Tid og sted: 12. okt. 2018 09:3015:30, HL-senteret

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet av syne? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan skape refleksjon og kritisk tenkning?

Kurset ble gjennomført i fjor og møtte stor interesse og etterspørsel. Derfor setter vi opp ett nytt kurs med temaet undervisning om Holocaust. Kurset vil kombinere bidrag fra i fjor med nye perspektiver og foredragsholdere.

Tid og sted: 13. apr. 2018 09:3015:30, HL-senteret

Hvorfor og hvordan bør vi undervise om folkemord og menneskerettigheter?

Holocaust betegner det største folkemordet i historien. Med massemordet av millioner av mennesker trodde de fleste at et sivilisatorisk nullpunkt var nådd. Men folkemordenes tid var ikke forbi. Både i og utenfor Europa har det blitt begått folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Hvilke muligheter og begrensninger har undervisning om folkemord til å virke forebyggende? Hvilke metoder og vinklinger bør anvendes?

Tid og sted: 13. mars 2018 09:3015:30, HL-senteret

Hvordan kan skolen arbeide mot rasisme og hva kan lærere gjøre gjennom undervisning?

Hva bør lærere vite om elevers opplevelser av rasisme? Hvordan kan vi undervise om temaet, og hvordan kan skolen jobbe forebyggende mot rasisme og diskriminering?

I 2017 kom en undersøkelse fra Antirasistisk Senter som viser at én av tre ungdommer i Norge har opplevd rasisme. I følge HL-senterets befolkningsundersøkelse har 34 % av den norske befolkningen utpregete fordommer mot muslimer. Rasisme og fordommer er en del av elevenes verden og vårt samfunn. Hvordan kan lærere og andre som jobber med elever møte denne utfordringen?

Tid og sted: 10. okt. 2017 09:0016:00, HL-senteret

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Velkommen til lærerkurs på HL-senteret 10. oktober 2017

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet ut av synet? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan sette i gang refleksjon og kritisk tenkning?

Tid og sted: 12. mai 2017 09:0016:00, HL-senteret

Skjer det en normalisering av ekstreme og autoritære holdninger i samfunnet og hva betyr en slik utvikling for det forebyggende arbeid i skolen? Velkommen til kurs på HL-senteret.

Tid og sted: 3. apr. 2017 09:3014:30, HL-senteret

Fortellingen om fortiden forandrer seg ut i fra nåtiden og rommer dermed ulike perspektiver, tilnærminger og innfallsvinkler. Dette gjør historie til et spennende, men samtidig utfordrende undervisningsfag. Seminaret vil særlig ta for seg ulike framstillinger av andre verdenskrig, men vil også se på norsk nasjonalhistorie generelt.

Tid og sted: 31. okt. 2016 09:3015:30, HL-senteret

Skolens læreplan sier at elevene skal ha kompetanse om nasjonale minoriteter og urfolks historie, rettigheter og levekår. Samtidig viser forskning at læremidlene ikke er oppdaterte og at det er lite fokus på nasjonale minoriteter i undervisningen. Dette kurset vil vise hvorfor kunnskap om nasjonale minoriteter er relevant for lærere og elever i den norske skolen. Kurset er gratis.

Tid og sted: 4. apr. 2016 09:1515:30, HL-senteret

Terrorangrep og økt polarisering i Europa har igjen aktualisert temaene radikalisering og voldelig ekstremisme, også i klasserommet og for læreren. Hva kan skolen gjøre for å forebygge at ungdom trekkes mot ytterliggående handlinger, bevegelser og ideologier?

Tid og sted: 16. nov. 2015 09:1517. nov. 2015 15:00, HL-senteret

Nazismen og Holocaust fremstilles og bearbeides gjennom en rekke ulike sjangre og perspektiver. En roman gir en annen inngang til fortiden enn sakprosa. HL-senteret arrangerer et tverrfaglig kurs for lærere i norsk og historie på videregående trinn som utforsker spennet mellom fakta og fiksjon, mellom overgriper- og offerperspektiv, mellom forfatter og forfatterskap. 

Westgate shoppingsenter
Tid og sted: 15. apr. 2015 09:3016:00, HL-senteret

Hva er radikalisering? Hva er skolens bidrag i samfunnets innsats mot voldelig ekstremisme? Kurset gir økt kunnskap om radikalisering og ekstreme miljøer i Norge, og kompetanse til å håndtere radikalisering og ytterliggående holdninger i skolen.

Tid og sted: 28. jan. 2015 09:0016:00, Bergen

For første gang har Fritt Ord, HL-senteret og Raftostiftelsen gått sammen om å arrangere lærerkurs for videregående skole. Vi har valgt oss tema fra Fritt Ords konkurranse, «Ytringsfrihetens helter og antihelter». Kurset arrangeres i samråd med FAU (Fagleg utval) samfunnsfag Hordaland.

Tid og sted: 29. okt. 2014 09:0030. okt. 2014 15:30, HL-senteret

Litteratur har en viktig funksjon i bearbeidingen av fortidens hendelser. Samtidig kan litteratur også være kilde til historisk kunnskap og innsikt. HL-senteret arrangerer kurset "Nazisme og Holocaust i litteraturen" for norsk, engelsk og samfunnsfagslærere i ungdomsskolen. Kurset er også åpent for bibliotekarer og andre interesserte.

Tid og sted: 21. okt. 2014 09:0022. okt. 2014 15:00, HL-senteret, Bygdøy

Årets grunnlovsjubileum gir anledning til å se nærmere på hvordan den norske nasjonalstaten har påvirket ulike etniske gruppers levekår og følelse av tilhørighet. HL-senteret arrangerer jubileumskurs for historielærere i videregående skole.

Tid: 28. apr. 201429. apr. 2014

HL-senteret inviterer til kurs om nazistenes raseideologi og utryddelsesprosjekt. Kurset vil ta opp antisemittisme og rasisme, og trekke linjer fram til ekstremisme i dag. Didaktiske spørsmål knyttet til Holocaust- og folkemordsundervisning vil også belyses.